wire - kort nieuws

CategorieënLaatste nieuws


Results 1 - 50 of 422.


Fysica - Elektrotechniek - 27.05.2024
Pionieren met hybride chips om de meest geavanceerde vierkante centimeter nůg efficiŽnter te maken
Pionieren met hybride chips om de meest geavanceerde vierkante centimeter nůg efficiŽnter te maken
De TU/e als ideale plek om elektronica en fotonica samen te brengen en de digitalisering van ons moderne leven in een stroomversnelling te brengen.

Computerwetenschappen - Inovatie - 27.05.2024
EIC Pathfinder-beurs voor de bouw van een prototype kwantumcomputer
De European Innovation Council (EIC) heeft een Pathfinder-beurs van 3 miljoen euro toegekend aan het Europese consortium Quondensate.

Milieu - 27.05.2024
’Niet elke exoot hoeft bestreden te worden’
Bepaalde invasieve exoten, zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft, zijn schadelijk voor onze omgeving, omdat ze bijvoorbeeld aan waterplanten knabbelen, holen in oevers graven en de kreeftenpest overdragen op inheemse soorten.

Evenement - 24.05.2024
Meike Nauta wint Overijssel PhD Award 2023

Materiaalwetenschap - 24.05.2024
Consortium van wereldklasse krijgt 37,5 miljoen voor regeneratieve geneeskunde met slimme materialen
Consortium van wereldklasse krijgt 37,5 miljoen voor regeneratieve geneeskunde met slimme materialen
TU/e-hoogleraar Carlijn Bouten draagt met haar vakgroep en kennis van het regenereren van lichaamseigen harten vaatmaterialen bij aan dit consortium.

Evenement - 24.05.2024
Faculteit ITC van Universiteit Twente bekroond tot BNA Beste Gebouw van het Jaar 2024

Milieu - 24.05.2024
30 miljoen voor onderzoek naar versnelling klimaatverandering
30 miljoen voor onderzoek naar versnelling klimaatverandering
De klimaatverandering kan versnellen door terugkoppelingsmechanismen: complexe fenomenen die worden veroorzaakt door klimaatverandering en die op hun beurt de klimaatverandering verder kunnen aanjagen.

Filosofie - 24.05.2024
30 miljoen euro voor onderzoek naar sociale cohesie
30 miljoen euro voor onderzoek naar sociale cohesie
Het SOCION-consortium, waarin socialeen geesteswetenschappers van vijf verschillende kennisinstellingen, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoek doen naar sociale cohesie, heeft een NWO Summit Grant van 30 miljoen euro ontvangen.

Campus - 24.05.2024
Mariana Belgiu neemt Professor De Winterprijs in ontvangst

Campus - 24.05.2024
62e Dies Natalis: mogen we in hoopvolle tijden leven

Pedagogiek - 23.05.2024
Aangescherpt telefoonbeleid op middelbare scholen: afstemming met ouders en leerlingen cruciaal
Sinds 1 januari 2024 mogen leerlingen geen telefoons meer gebruiken in de klas, tenzij ze voor onderwijsdoeleinden worden ingezet.

Fysica - 23.05.2024
ASML en TU/e geven samenwerking flinke boost de komende 10 jaar
ASML en TU/e geven samenwerking flinke boost de komende 10 jaar

Fysica - 23.05.2024
Leven creŽren uit levenloze biomoleculen met AI en lab-evolutie
Wat is leven? Kunnen we levende cellen maken van levenloze moleculen?- vroeg een multidisciplinair team van Nederlandse wetenschappers zich af.

Inovatie - 23.05.2024
'Exacte plaatsing van atomen kan toekomstige chipinnovaties stimuleren'
’Exacte plaatsing van atomen kan toekomstige chipinnovaties stimuleren’
Plaats-selectieve atomic layer deposition wordt volgens TU/e-onderzoeker Adrie Mackus een toonaangevende techniek als het gaat om het maken van de geavanceerde computerchips van de toekomst.

Recht - 22.05.2024
IsraŽl-Hamas: CvB en decanen TU Delft pleit voor onmiddellijk staakt het vuren
Gezien de ontwikkeling van het conflict tussen Hamas en IsraŽl sinds 7 oktober, de uitspraken van het Internationale Gerechtshof, signalen dat collega's en studenten zich niet meer veilig voelen, en

Recht - 22.05.2024
IsraŽl-Hamas: CvB TU Delft pleiten voor onmiddellijk staakt het vuren
Gezien de ontwikkeling van het conflict tussen Hamas en IsraŽl sinds 7 oktober, de uitspraken van het Internationale Gerechtshof, signalen dat collega's en studenten zich niet meer veilig voelen, en

Recht - 22.05.2024
IsraŽl-Hamas: CvB TU Delft pleit voor onmiddellijk staakt het vuren
Gezien de ontwikkeling van het conflict tussen Hamas en IsraŽl sinds 7 oktober, de uitspraken van het Internationale Gerechtshof, signalen dat collega's en studenten zich niet meer veilig voelen, en

Campus - 17.05.2024
Overzicht IsraŽlische samenwerkingen

Milieu - Campus - 17.05.2024
Meer gevallen van leptospirose na overstromingen
Een recent onderzoek , gepubliceerd door onderzoekers van de faculteit ITC, toonde aan dat overstromingen leiden tot een toename van het aantal gevallen van leptospirose.

Fysica - 17.05.2024
Niek Lopes Cardozo: 'Kernfusie is er binnen dertig jaar'
Niek Lopes Cardozo: ’Kernfusie is er binnen dertig jaar’
Kernfusie - een methode waarmee we een aanzienlijk deel van de energie zouden kunnen produceren, die we in de toekomst nodig hebbenlijkt voorbestemd voor grootse dingen, volgens de aftredend hoogleraar Niek Lopes Cardozo.

Campus - 17.05.2024
Protest campusplein

Carrière - 16.05.2024
Klarita Gërxhani benoemd tot lid van de KNAW
Klarita Gërxhani benoemd tot lid van de KNAW

Agronomie / voedingswetenschappen - 16.05.2024
Voedselverspilling tegengaan en duurzame landbouw in Afrika bevorderen met duurzame off-grid koeling

Onderwijs - 16.05.2024
Plan sociale veiligheid TU Delft aan Inspectie van het Onderwijs

Architectuur - 16.05.2024
UT en rijksoverheid starten opleiding Digital Design & Architecture

Carrière - 16.05.2024
Klarita Gërxhani lid van de KNAW
Klarita Gërxhani lid van de KNAW

Biowetenschappen - Gezondheid - 16.05.2024
Radboud Universiteit en Radboudumc leveren vijf nieuwe KNAW-leden
Jeanine Houwing-Duistermaat, Floris Rutjes, Tamar Sharon, Caroline Slomp en Caroline Klaver zijn gekozen tot nieuw lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Pedagogiek - 16.05.2024
Hulp voor docenten bij inzetten van Challenge-Based Learning
Hulp voor docenten bij inzetten van Challenge-Based Learning

Architectuur - 15.05.2024
Woensdag weer ontruiming universiteitsgebouw; onderwijs gaat donderdag door

Gezondheid - Inovatie - 15.05.2024
Healthtech Nexus: Radboudumc en Universiteit Twente slaan handen ineen

Evenement - 15.05.2024
Anton Pijpers, voorzitter CvB Universiteit Utrecht, over de demonstraties
Universiteit Utrecht heeft de afgelopen maanden verschillende vormen van protest gezien. In Nederland en ook bij de UU loopt de spanning daarbij op.

Recht - 15.05.2024
Aangepast statement College van Bestuur en decanen
Gezien de ontwikkeling van het conflict tussen Hamas en IsraŽl sinds de aanval van Hamas op 7 oktober, de uitspraken van het Internationale Gerechtshof, signalen dat collega's en studenten zich niet

Evenement - 15.05.2024
Faculteit ITC toonaangevend in geospatiaal onderzoek

Campus - 15.05.2024
VU UPDATE: Situatie in Israël en de Palestijnse gebieden

Inovatie - 15.05.2024
UT onderzoekt moeizame transitie naar een circulaire infrasector
Circulariteit is tegenwoordig een centrale pijler in het toekomstbestendig maken van de infrasector in Nederland.

Farmacologie - 14.05.2024
Innovatieve immunotherapie voor behandeling van leverkanker

Milieu - 14.05.2024
De weerbaarheid van de Waddenzee vergroten met het SALTGARDEN

Politiek - Economie - 14.05.2024
Tine De Moors Rotterdamlezing viert de kracht van burgercollectieven

Architectuur - 14.05.2024
Richtlijn protesten Universiteiten van Nederland

Carrière - Campus - 13.05.2024
Etniciteit en gender spelen nog altijd rol in kans op wetenschappelijke carriŤre
Recent onderzoek werpt nieuw licht op de aanhoudende genderen etnische ongelijkheid in de Nederlandse academische wereld. De resultaten, gebaseerd op een analyse van bijna drie decennia aan promovendigegevens van Nederlandse universiteiten, laten zien dat vrouwen en etnische minderheden nog steeds minder kans hebben op een academische loopbaan.

Administratie - 13.05.2024
Elitaire politici vergroten onder praktische geschoolden steun voor harde acties tegen de overheid
Een aanzienlijke minderheid van de Nederlanders steunt harde acties tegen de overheid. Onderzoek van dr. Kjell Noordzij, Willem de Koster en Jeroen van der Waal laat zien dat steun voor zulke acties onder praktisch geschoolden toeneemt als zij een cultureel elitaire politicus zien.

Politiek - 13.05.2024
Vrije, eerlijke verkiezingen vereisen constant onderhoud
Verkiezingen vormen de kern van onze democratie. Maar om die verkiezingen vrij en eerlijk te houden, is constant werk vereist, waarschuwt Leon Trapman.

Sociale wetenschappen - 13.05.2024
Kinderen uit sociaaleconomisch achtergestelde buurten laten kennismaken met STEM-onderwijs en beroepstrajecten

Taalwetenschap / literatuur - 13.05.2024
Dťsanne van Brederode nieuwe Vrije Schrijver van de VU
Dťsanne van Brederode nieuwe Vrije Schrijver van de VU

Sociale wetenschappen - 13.05.2024
Reactie op open brief van 9 mei over IsraŽl en Gaza
Reactie op open brief van 9 mei over IsraŽl en Gaza

Evenement - 12.05.2024
National walk-out 13 mei

Sociale wetenschappen - 11.05.2024
Tweede open brief van het College van Bestuur aan de VU-gemeenschap

Milieu - 10.05.2024
Soms is zonnepanelen hergebruiken slimmer dan recyclen
Soms is zonnepanelen hergebruiken slimmer dan recyclen
CORE CHANGEMAKERS wil gebruikte zonnepanelen een tweede leven geven. We horen steeds vaker over het recyclen van zonnepanelen.

Architectuur - 09.05.2024
Bezetting onderwijsgebouw beŽindigd, UU-panden in de binnenstad tot maandag gesloten

Milieu - 08.05.2024
Roadmap naar een fossielvrije raffinaderij in 2050
Op naar de duurzame productie van toekomstige brandstoffen, chemicaliŽn en materialen Is het mogelijk om al in 2050 een raffinaderij te realiseren die volledig fossielvrij is en dus significant bijdr