nieuws

« TERUG

MilieuResults 81 - 100 of 143.


Chemie - Milieu - 08.11.2022
100% efficiŽnte elektrochemische omzetting van koolstofdioxide
Onderzoekers van de Universiteit Twente ontwikkelden in samenwerking met Shell een nieuw mechanisme dat de omzetting van kooldioxide in koolmonoxide, een essentiŽle grondstof bij de productie van chemicaliŽn, mogelijk maakt. Binnen dit project - onder de paraplu van het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) - publiceerden de onderzoekers hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift ACS Energy Letters.

Milieu - 05.11.2022
Wat doet het Nederlandse laagland bij twee en vijf meter zeespiegelstijging?
Wat doet het Nederlandse laagland bij twee en vijf meter zeespiegelstijging?
De klimaatverandering laat ook de rijke landen niet onberoerd. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben in kaart gebracht wat er met Nederland gebeurt bij twee en bij vijf meter zeespiegelstijging als we alleen het huidige waterbeheersysteem onderhouden en geen extra maatregelen treffen. Allereerst worden de binnendijkse gebieden drassig en dringt zout grondwater zich naar het oppervlak.

Milieu - Inovatie - 04.11.2022
Zout water zoet maken op Lampedusa
Sinds kort is op Lampedusa een grote demo-installatie in gebruik die op een milieuvriendelijke manier drinkwater, zouten en chemicaliŽn produceert uit zeewater.

Milieu - Aardwetenschappen - 03.11.2022
Branden Siberië door vroege dooi en noordelijke straalstroom
Branden Siberië door vroege dooi en noordelijke straalstroom
Aarden klimaatwetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam bundelden hun krachten om inzicht te krijgen in het gecombineerde effect van het afnemende sneeuwdek en de veranderende straalstroom op de recente extreme brandjaren in Siberië. Het onderzoek werd vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science .

Milieu - 01.11.2022
Honderd miljoen voor verduurzamen TU Delft Campus
Honderd miljoen voor verduurzamen TU Delft Campus
Terug naar vorige pagina TU Delft laatste nieuws TU Delft gaat fors investeren in het verduurzamen van de campus.

Milieu - 27.10.2022
Meer voorbereid op overstromingsrisico’s door betere informatie
Bewoners in Limburg waren niet allemaal goed op de hoogte van mogelijke overstromingsrisico's en een deel was erg verrast dat overstromingen in deze mate in hun woonplaats kunnen voorkomen.

Milieu - 25.10.2022
Onderwaterplanten verminderen broeikasgasuitstoot uit meren en sloten
Meren en sloten stoten minder broeikasgas uit als er veel ondergedoken waterplanten in groeien in plaats van drijvende planten of algen. Investeren in ondergedoken planten door Nederlandse waterbeheerders is op meerdere vlakken een goed idee, stellen onderzoekers. Deze planten hebben de beste kans op overleving als er minder meststoffen in de Nederlandse wateren zouden uitspoelen.

Milieu - 25.10.2022
Mineralen inzetten tegen klimaatverandering
Mineralen inzetten tegen klimaatverandering
Longread Kunnen mineralen helpen bij het vastleggen van broeikasgas CO2? Promovendus Emily te Pas onderzoekt de potentie van het uitstrooien van vermalen silicaatmineralen op landbouwgrond. 'Dit is nog pionieren. Het is zaak om data te verzamelen: werkt het en is het veilig?' Foto boven: Marcel van den Bergh Op een proefterrein bij Renkum onderzoekt promovendus Emily te Pas of via toevoeging van silicaatmineralen aan landbouwgrond het broeikasgas CO2 uit de lucht is te halen.

Milieu - 24.10.2022
Lagere bovengrens aan zeespiegelstijging voor 2100 en 2300
Lagere bovengrens aan zeespiegelstijging voor 2100 en 2300
Een internationale groep van 28 wetenschappers en kustbeheerders hebben een nieuwe schatting gemaakt van de bovengrens aan de zeespiegelstijging. Zij werken samen in de Grand Challenge on Regional Sea Level Change and Coastal Impacts van het World Climate Research Programme. Voorspellingen van de bovengrens aan de zeespiegelstijging geven weer wat er in het minst gunstige geval zou kunnen gebeuren.

Milieu - Agronomie / voedingswetenschappen - 19.10.2022
Grenzen voor stikstofgebruik in veel gebieden in de wereld sterk overschreden
Het was al langer bekend dat de mensheid de planetaire grenzen overschrijdt voor het gebruik van stikstof. Wetenschappers hebben die overschrijdingen nu voor het eerst regionaal in kaart gebracht. Waar stikstofoverschotten in regio's als Noordwest-Europa en delen van India en China veel te hoog zijn, is er in Afrika en Zuid-Amerika juist ruimte voor intensivering van het stikstofgebruik.

Milieu - Agronomie / voedingswetenschappen - 19.10.2022
Grenzen voor stikstof in veel wereldregio's overschreden
Grenzen voor stikstof in veel wereldregio’s overschreden
Het was al langer bekend dat de mensheid de planetaire grenzen overschrijdt voor het gebruik van stikstof. Wetenschappers hebben die overschrijdingen nu voor het eerst regionaal in kaart gebracht. Waar stikstofoverschotten in regio's als Noordwest-Europa en delen van India en China veel te hoog zijn, is er in Afrika en Zuid-Amerika juist ruimte voor intensivering van het stikstofgebruik.

Milieu - 17.10.2022
Brandgans blijkt flexibeler dan gedacht: Niet alle trekvogels trekken nog
Brandgans blijkt flexibeler dan gedacht: Niet alle trekvogels trekken nog
De brandgans blijkt zich sneller aan te kunnen passen dan gedacht. De dieren die door veranderingen in landgebruik besluiten om in Nederland te broeden, zijn ongeveer even succesvol als hun soortgenoten die nog wel de tocht naar het Hoge Noorden wagen. En dat biedt kansen voor de natuur, stelt Chiel Boom van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Milieu - 14.10.2022
Alle ecosystemen in de wereld voor het eerst volledig geclassificeerd
Wageningen University & Research neemt deel aan een mondiaal interdisciplinair proces dat de eerste wereldomvattende classificatie ontwikkelt van alle ecosystemen op land, in rivieren en wetlands, en in zeeŽn. Deze typologie maakt het mogelijk om de biodiversiteit - die voor de mensheid cruciaal is - effectiever en op een beter gecoŲrdineerde manier beschermen.

Milieu - Computerwetenschappen - 14.10.2022
Volg de kraanvogeltrek live met de ’Kraanvogelradar’
Vogelaars opgelet! De komende weken staan in het teken van de kraanvogeltrek. Als de wind even goed staat kunnen er soms wel duizenden 'kranen' over ons land vliegen. Maar zelfs met die aantallen is het niet makkelijk om ze te zien. Daarom ontwikkelde Dr. Koen de Koning in samenwerking met Sensing Clues een app die werkt als 'buienradar voor kraanvogels'.

Milieu - Biowetenschappen - 13.10.2022
WNF-rapport: Ook klimaatmaatregelen nodig voor omkeren biodiversiteitsverlies
WNF-rapport: Ook klimaatmaatregelen nodig voor omkeren biodiversiteitsverlies
Sinds 1970 zijn de populatieaantallen van zoogdieren, vogels, amfibieŽn, reptielen en vissen met gemiddeld 69% gedaald. Dat laat het nieuwe Living Planet Report 2022 van het Wereld Natuur Fonds (WNF) zien. Het rapport toont een grimmig beeld van de staat van de natuur en waarschuwt overheden, bedrijven en burgers dat er actie ondernomen moet worden om de daling in biodiversiteit te keren.

Milieu - 11.10.2022
Hoe maken we windenergie veilig voor dieren in en boven zee?
Windmolens op de Noordzee moeten uitgroeien tot de belangrijkste energiebron van Nederland. Die groei brengt risico's met zich mee voor dieren in en boven het water. 'Alles wat we doen op de Noordzee heeft ecologische impact,' benadrukt Josien Steenbergen van Wageningen Marine Research. 'Het is aan ons om het zo verantwoordelijk mogelijk te doen.' In 2030 moeten offshore windparken voor zo'n 8,5 procent van de energie in Nederland zorgen.

Milieu - 10.10.2022
Overgangszones als oplossing voor maatschappelijke opgaven
Overgangszones kunnen een belangrijke rol spelen bij het beschermen van natuurgebieden tegen invloeden van buitenaf. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben verkend welk beleid er bij provincies is voor overgangszones die grenzen aan natuur en welke uitdagingen zij verwachten bij een integrale gebiedsaanpak.

Milieu - 05.10.2022
Future Dikes bouwt proefdijken op Radboudcampus
Future Dikes bouwt proefdijken op Radboudcampus
Het onderzoeksprogramma Future Dikes onderzoekt hoe een soortenrijke grasbekleding kan bijdragen aan de erosiebestendigheid van een dijk.

Agronomie / voedingswetenschappen - Milieu - 04.10.2022
Meer schoon water voor land- en tuinbouw in tijden van droogte
Meer schoon water voor land- en tuinbouw in tijden van droogte
Is het mogelijk om schoongemaakt afvalwater (effluent) van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) veilig als irrigatiewater te gebruiken in de landen tuinbouw? Een groep van waterschappen, kennisinstellingen en bedrijven zijn onder leiding van Wageningen Universiteit & Research een onderzoek gestart om te onderzoeken hoe dit in de praktijk kan werken.

Milieu - Agronomie / voedingswetenschappen - 03.10.2022
’Een voedselbos mag je soms best een eindje op gang helpen’
Zoogdieren en vogels spelen een rol in het ecosysteem van een voedselbos. Ze vormen een bedreiging, maar ook een oplossing.