Sociale wetenschappen en psychologie - Psychologie

Meer jaren onderwijs kan beschermen tegen psychiatrische problemen

Psychologie - Gezondheid

Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) suggereert dat personen met een hoger opleidingsniveau een lager risico hebben op psychiatrische problemen. De studie geeft aan dat langdurig onderwijs kan dienen als een beschermende factor tegen aandoeningen zoals depressie, ADHD, alcoholafhankelijkheid en angst.

Arjan Videler benoemd op bijzondere leerstoel voor psychotherapie bij ouderen

Tilburg University heeft Arjan Videler per 1 juli voor 5 jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar op de bijzondere leerstoel 'psychotherapie bij ouderen', gefinancierd door GGz Breburg en ingebed bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Vanuit de nieuwe leerstoel wordt onder meer gewerkt aan het vergroten van de kennis over effectieve psychotherapeutische behandelmethoden voor ouderen en het verbeteren ervan.

UT en Fonds Slachtofferhulp ontwikkelen Rouwmeter in samenwerking met kinderen

Kinderen die een rouwproces doormaken laten vaak weinig zien van hun emoties. Daardoor is niet altijd te herkennen of ze hulp nodig hebben in hun rouwproces.

Psychologie - 22.04

Observeren van de natuur maakt gelukkiger

Psychologie

De laatste jaren zijn diverse studies verricht naar de effecten van aandacht voor de natuur op ons welbevinden.

Psychologie - 31.05

Psychologen maken online lessen voor basisonderwijs over mentale gezondheid en het brein

Klinisch psychologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben samen met Openbare Basisschool De Tandem en de EUR Studio een online lessenserie gemaakt over mentale gezondheid en het brein voor basisschoolleerlingen.

Psychologie - 21.06

Overmatig social media gebruik in de zwangerschap geassocieerd met depressie

Intensief en problematisch social media gebruik tijdens de zwangerschap kunnen leiden tot depressieve symptomen. Dat blijk uit nieuw promotieonderzoek van Tilburg University. "Er moet meer aandacht komen voor deze risicofactoren voor mentale gezondheidsproblemen, die een ongunstige uitkomst kunnen hebben voor moeder en kind."

Nederlands Emotieonderzoek

Psychologie

Emoties zijn belangrijk voor hoe we ons voelen en gedragen, maar het is soms moeilijk om goed onder woorden te brengen wat we voelen.

Momenteel 7 Baan in gebied Psychologie.
Geselecteerde jobs
Psychologie - 19.07
Tenure-Track Assistant Professor or Associate Professor in school Psychology UNIL - Faculté des SSP, Lausanne
Psychologie - 18.07
PhD Position Unraveling the Complexity of Suicidal Behavior University of Amsterdam
Biowetenschappen - 17.07
Research Assistant (2 positions) Radboud University
Biowetenschappen - 19.06
PhD position | Department of Cognitive Neuroscience Maastricht University
Biowetenschappen - 17.06
PostDoc: Reading the mind’s eye Maastricht University
Werkgevers van de week