Sociale wetenschappen en psychologie - Politiek

Leentje Volker in Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De ministerraad heeft op voorstel van demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht voor de benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de vierde raadsperiode van de Rli (2024-2028) zijn vier nieuwe leden benoemd waaronder UT-professor Leentje Volker (ET) en acht zittende leden herbenoemd, waaronder twee leden van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO).

Politiek - 29.05

Universiteit Twente medetrekker van het nationaal netwerk voor Citizen Science

Het Citizen Science Nederland (CS-NL) netwerk kan haar werkzaamheden voorzetten dankzij een subsidie van Open Science NL van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO.

Politiek - 13.05

Vrije, eerlijke verkiezingen vereisen constant onderhoud

Verkiezingen vormen de kern van onze democratie. Maar om die verkiezingen vrij en eerlijk te houden, is constant werk vereist, waarschuwt Leon Trapman.

Politiek - 8.04

Toekenning uit KNAW Thorbecke Fonds voor VU-hoogleraar Fred van Lieburg

Het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke geeft subsidie voor een onderzoeksproject van Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen en directeur van het HDC Centre for Religious History aan de VU.

Tine De Moors Rotterdamlezing viert de kracht van burgercollectieven

Het wederzijdse wantrouwen tussen overheid en burger is lastig op te lossen. Tine De Moor doet onderzoek naar burgercollectieven. Tijdens de 20e Rotterdamlezing geeft ze een kijkje in de lessen die we uit de historie van deze initiatieven kunnen leren én wat de waarde ervan is.

Politiek - 7.05

Van kabinetsformatie tot burenruzie: nieuw democratisch contract kan conflicten oplossen

Onze rechtsorde moet vernieuwen om te zorgen dat we tot aanvaardbare beslissingen komen als de belangen botsen en we toch samen verder moeten. Juridisering en polarisatie leggen de landelijke besluitvorming plat.

Inheemse bijdragen zijn essentieel voor interculturele staatsopbouw

Sociale wetenschappen - Politiek

Bolivia loopt voorop wat betreft zijn grondwetsontwerp, de aanwezigheid van inheemse professionals in het openbaar bestuur en de succesvolle presenta

Momenteel 4 Baan in gebied Politiek.
Geselecteerde jobs
Politiek - 13.06
Policy Advisor Knowledge Security Eindhoven University of Technology
Politiek - 11.06
Decaan Faculty of Governance and Global Affairs Leiden University
Recht - 03.06
Research associate Utrecht University
Werkgevers van de week