Van student naar CEO: ’Ik wil laten zien dat alles mogelijk is, ook als je autisme hebt’

- EN- NL
Dirk van Meer. Foto: Bart van Overbeeke
Dirk van Meer. Foto: Bart van Overbeeke
Alumnus Dirk van Meer (24) pleit op Wereld Autisme Dag voor meer begrip voor autisme.

2 april is het Wereld Autisme Dag. Alumnus Dirk van Meer wil als ’autist’ een voorbeeld zijn voor anderen. Hij is tegenwoordig CEO van spin-off CORE Changemakers, dat ooit begon als studententeam, maar inmiddels een organisatie is van maar liefst 35 mensen.

Dat hij ooit een organisatie zou gaan leiden, hadden hij en zijn ouders nooit kunnen bedenken. Want Dirk van Meer (24) heeft autisme, of zoals het tegenwoordig heet, hij heeft de diagnose ASS ’Autisme Spectrum Stoornis’. Daarmee gaan de hersenen op een andere manier om met alles wat ze zien, horen, ruiken en voelen.

Inmiddels is Van Meer geen student meer aan de TU/e, maar hij werkt nog wel dagelijks met TU/e-studenten samen. Wat ooit begon als een studententeam, is nu zijn bedrijf dat zich richt zich op het ontwikkelen van technieken om afval beter te recyclen.

Structuur

Van Meer: "Ik volgde speciaal onderwijs en thuis ging alles heel gestructureerd. Met kaartjes en een whiteboard bereidde m’n moeder mij en m’n twee broers - die ook ASS hebben - voor op wat er ging gebeuren."


Structuur helpt hem nu in het runnen van het bedrijf. Hij werkt met heldere afspraken en taakverdelingen, zo weet iedereen waar ze aan toe zijn.

Iets wat volgens Van Meer voor iedereen goed is. Het bedrijf runt hij met studiegenoot Niels Bongers en zijn vader. Zijn broer Jesse werkt inmiddels ook in het bedrijf.

Onbegrepen

Zijn studententijd was volgens Van Meer een uitdaging. Hij voelde zich vaak onbegrepen en tegengewerkt. "Ik zie de wereld anders en zeg dat ook. Dat wordt niet altijd gewaardeerd. Maar ik heb geen kwade bedoelingen."

Hij vervolgt: "Neurodiverse mensen zoals ik kijken juist op een andere manier naar dingen en komen dus ook met andere oplossingen. En dat past niet altijd binnen het lessysteem of visie van de docent. Een goede onderzoeker is niet meteen ook een goede docent die ook oog heeft voor studenten die afwijken van de norm." Maar het is volgens Van Meer juist heel goed om in een team verschillende mensen te hebben, want zo kom je tot andere inzichten en oplossingen.

Depressie

Van Meer had veel last van donkere gedachtes in die tijd en heeft dat nog wel eens. Hij heeft zichzelf geleerd ermee om te gaan. Lego bouwen helpt hem om zijn gedachten even stil te zetten.

"Je wil op zo’n moment even van de wereld kunnen afstappen. Niet voorgoed, maar even totdat het weer rustig is." Want ’de regels’ van niet neurodiverse mensen (neurotypisch) volgen, kost energie. "Ik lig soms om 19.00 uur in bed, dŠs best vroeg voor een 24-jarige", grapt hij.

Studententeam

Zich aansluiten bij een studententeam was zijn redding. "Samen naar praktische oplossingen zoeken en dingen bedenken die er nog niet zijn. En mensen vinden het prima als je even je dag niet hebt."

Met team CORE werkte hij aan veel projecten. Zoals een systeem om met AI-technologie batterijen te detecteren in afval, en zo afvalbranden te voorkomen. Daarnaast ontwikkelde CORE een methode om van afval basalten tuintegels te maken.

Innovation Space

Innovation Space was voor een lange tijd een plek waar Van Meer zich erg thuis voelde. Het is een leerplek waar studenten, onderzoekers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken. De TU/e kreeg er in Nederland de hogere onderwijsprijs voor en ook een internationale onderscheiding, de Europese Triple E Award. Inmiddels bestaat innovation Space vijf jaar.


Het was ook de thuisbasis voor team CORE en wat Van Meer daar leerde, voert hij nog steeds door in zijn huidige bedrijf.

Ook daar werkt hij aan vraagstukken van het circulaire bedrijfsleven. En nog steeds ’studentgedreven’ zoals hij het noemt. "Vanuit de nieuwsgierigheid die studenten mogen hebben zonder de druk van een commerciŽle baas te voelen. We hebben geen winstoogmerk", benadrukt Van Meer.

Rolmodel

Dingen oplossen en anderen helpen is wat hem drijft. In zijn bedrijf biedt hij dan ook een werkplek aan studenten die op andere plekken niet zo lekker meekomen. Hij wil diegene zijn die ze wel begrijpt en ze helpt met wat ze nodig hebben.

Soms is dat simpelweg een prikkelarme plek waar geen afleiding is. Een andere keer kost het wat meer tijd om er samen achter te komen wat het beste werkt. Van Meer: "Ik kom uit een warm nest waar oog was voor wat ik nodig had. Mijn ouders hebben me veel steun en begeleiding geboden. Maar dat heeft niet iedereen, ik wil ze dat wel geven".

Van Meer wil meer begrip voor autisme. Daarom geeft hij lezingen over hoe organisaties profijt kunnen hebben van autistische medewerkers en hun unieke inbreng. Dat kan van alles zijn, van oog voor details, extreem creatief tot zeer analytisch denken.

Ook schreef hij een boek, ’Door de ogen van een autist’. in 2021 sprak hij over zijn werk in onze podcast Sound of Science.

Erkend leerbedrijf

Sinds 2023 heeft CORE Changemakers het officiŽle predicaat van erkend leerbedrijf gekregen. Daar is hij best trots op. Niet alleen studenten van de TU/e doen onderzoek naar recyclingvraagstukken, maar ook studenten van de universiteit van Tilburg, AVANS, SUMMA en Fontys vinden er een plek. Van Meer besluit: "Ik wil laten zien dat alles mogelijk is, ook als je autisme hebt".

Hulp nodig of informatie?

Education and Student Affairs (ESA) adviseert aanstaande studenten die een diagnose autisme hebben dit te vermelden bij hun aanmelding; dat kan ook als ’functiebeperking’. Zo kan er ruim voor de start van het studiejaar al een begeleidingstraject in gang gezet worden, met onder meer de betrokken studieadviseur en studentendecaan.

Studenten met (een vermoeden van) autisme kunnen laagdrempelig aankloppen bij ESA , voor een individueel traject bij een van de studentpsychologen.

Ook tijdens de studie kunnen studenten, met of zonder diagnose, die tegen beperkingen aanlopen als gevolg van een neurodivergent brein, om hulp vragen bij ESA.
Voor een compleet overzicht van mogelijke begeleiding en studieondersteuning, zie de pagina’s "Studeren met autisme’ in de

Op praktisch gebied biedt ESA diverse trainingen aan, zoals de cursus ’ SFC 29 - Plannen en doelen stellen ’, specifiek voor studenten met autisme of AD(H)D. Voor , zoals een prikkelarme ruimte of een aangepast studieprogramma, kunnen studenten terecht bij de studieaviseur of studentendecaan.

Voor PhD- en PdEng-studenten zijn er aan de TU/e aparte psychologen, meer informatie is hier te vinden.

Medewerkers die een student met autisme begeleiden kunnen ook bij ESA terecht.