Tom Veldkamp herbenoemd als rector magnificus

- EN- NL
Professor A. (Tom) Veldkamp is ook de komende vier jaar rector magnificus van de Universiteit Twente. De Raad van Toezicht heeft besloten tot zijn herbenoeming, die ingaat op 1 oktober 2024. Veldkamp is sinds 2020 onderdeel van het College van Bestuur van de UT, dat verder bestaat uit Vinod Subramaniam (voorzitter) en Machteld Roos (vicevoorzitter).

De Raad van Toezicht is verheugd over de herbenoeming: Voorzitter Sylvia Butzke: "In de afgelopen periode hebben we met alle decanen en de Universiteitsraad gesproken over het voornemen tot herbenoeming. Daar kwam een unaniem positief advies uit. Dat is een heel mooi compliment voor het werk dat Tom in de afgelopen jaren heeft geleverd, en ťťn waar de Raad van Toezicht zich graag bij aansluit. Het is belangrijk dat er groot draagvlak is voor de rector magnificus, die in zekere zin de rol van geweten van de universiteit vervult.

We zijn ervan overtuigd dat Tom, samen met alle collega’s op de UT, de universiteit naar een mooie toekomst zal leiden. Die opgave is niet gemakkelijk, maar de huidige basis geeft veel vertrouwen dat de uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld financiŽn en internationalisering, maar ook het verder vormgeven van de contouren van een vierde generatie universiteit in goede handen zijn."

Tom Veldkamp kijkt uit naar het voortzetten van zijn werk als rector: "Ik ben verheugd over de kans die ik krijg om mijn werk de komende vier jaar voort te zetten. We werken met elkaar aan iets moois en dagelijks voer ik gesprekken, die me daaraan herinneren. Ik voel de enorme motivatie en drive van onze medewerkers voor goed onderwijs, onderzoek en innovatie en zie ook hoe dat heeft geleid tot de prachtige universiteit die we nu zijn. We mogen met recht trots zijn op waar we staan: onze studenten geven ons onderwijs goede cijfers, waarmee we tot de best-gewaardeerde universiteiten van het land behoren. We hebben wetenschappers die tot de top in hun vakgebied behoren en we hebben bovendien een cultuur waarin samenwerken centraal staat en medewerkers en studenten worden gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze doen.

De uitdagingen waar we als universiteit in de komende periode voor staan, zijn zeker niet makkelijk. Maar ik kijk met vertrouwen vooruit, wetende dat we een ondernemende universiteit zijn waar altijd nieuwe ideeŽn en oplossingen ontstaan. Wel moeten we focussen. We zullen ons onderwijs en onderzoek toekomstbestendig moeten maken, om ook in de toekomst te kunnen blijven doen wat we het liefst willen doen en waar we goed in zijn. Niemand heeft exact de winnende formule hoe dat moet, maar ik ga daar graag met alle UT’ers naar op zoek: vanuit een visie op onderwijs en onderzoek in gezamenlijkheid de keuzes maken die nodig zijn. Ik wil de Raad van Toezicht danken voor het vertrouwen dat zij uitspreken en de mogelijkheid die ze mij bieden om hier mijn steentje aan bij te dragen en kijk uit naar de aankomende periode."

Tom Veldkamp (1963) heeft gestudeerd en is gepromoveerd aan Wageningen University, waar hij in 2002 werd benoemd tot hoogleraar en hoofd van de vakgroep Soil Inventory and Land Evaluation (later Chair Land Dynamics). Vanaf 2010 was hij decaan van de faculteit Geo-information Science and Earth Observation (ITC) van de Universiteit Twente.

Bacheloropleidingen
Masteropleidingen
Hbo-doorstroom
Faculteiten & instituten
Student Services Contact Centre
(Interne) Service Portal

Contact
People Pages (telefoongids)
Route & Plattegrond
Werken bij de UT/Vacatures
Nieuwsoverzicht UT
Agenda UT

Samenwerken met de UT Bedrijfsruimte op de campus PhD/PDEng in het bedrijfsleven Ondersteuning door Novel-T DesignLab