Tim van der Hagen herbenoemd als Rector Magnificus/collegevoorzitter

- EN- NL
Foto © Sam Rentmeester. 20230118 . CvB TUDelft
Foto © Sam Rentmeester. 20230118 . CvB TUDelft

De Raad van Toezicht (RvT) van TU Delft heeft prof.dr.ir. Tim van der Hagen herbenoemd als Rector Magnificus/Voorzitter College van Bestuur TU Delft. De herbenoeming gaat in op 1 mei 2024 en zal lopen tot 7 oktober 2026.

De Raad van Toezicht is blij dat Tim van der Hagen zijn rol als Rector Magnificus/Collegevoorzitter wil voortzetten. "TU Delft heeft de afgelopen jaren een strategische koers ingezet van verdergaande samenwerking in de regio. Daarnaast is recent besloten tot het opzetten van een nieuw kennisecosysteem, de TU Delft Campus Rotterdam. Het werken aan een diverse, sociaal-veilige en duurzame organisatie blijft uiteraard een prioriteit. De campus in Delft vormt de basis van de TU Delft. De verdere ontwikkeling hiervan vraagt in de komende jaren volop aandacht. Wij zien bestuurlijke continuÔteit als een belangrijke factor om al deze opgaven verder te kunnen brengen", aldus RvT-voorzitter Tijo Collot d’Escury.

Unanieme steun

De Raad van Hoogleraren, decanen van faculteiten, Ondernemingsraad en Studentenraad onderschrijven de herbenoeming. "We zijn blij dat alle betrokkenen in dit uitgebreide proces hun unanieme steun hebben gegeven," zegt Collot d’Escury. Van der Hagen deelt die blijdschap: "Ik zie het als een grote eer om verder aan de slag te kunnen bij onze prachtige universiteit. Ik dank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen en de grote collegialiteit die ik ervaar. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren, samen met onze partners en iedereen in onze TU-gemeenschap, verder te werken aan onze missie."

Maatschappelijke impact

Van der Hagen ziet maatschappelijke impact als belangrijkste opdracht van de universiteit. Hij is een van de drijvende krachten achter de convergentie en de regionale samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden, het Erasmus MC en het LUMC. Ook is onder zijn leiding de Delftse campus uitgegroeid tot een innovatie-ecosysteem, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen er hand in hand aan werken dat nieuwe technologie ten goede van de samenleving komt. Om nog substantiŽler te kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en de daarbij behorende transities, werd onder de noemer Contouren2030 recent besloten tot groei van het aantal studenten en afgestudeerden, iets wat alleen mogelijk is als TU Delft uitbreidt op meerdere locaties.

Tim van der Hagen promoveerde aan de TU Delft en bleef na zijn promotie verbonden aan het Reactor Instituut Delft. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Reactorfysica. Hij was van 2005 tot en met 2012 directeur van dit instituut. Sinds 2010 was hij decaan van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen. In 2016 werd hij benoemd als Voorzitter College van Bestuur. Sinds 2018 vervult hij de combinatiepositie van Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur.