Tilburg University legt strategische focus op brede welvaart

- EN- NL

Brede welvaart ontstaat alleen wanneer er actief op gestuurd wordt. Daarom verankert Tilburg University deze focus in haar Programma Brede Welvaart. Dit strategisch kader helpt de universiteit om bij te dragen aan de maatschappelijke transities die nodig zijn voor een duurzame, inclusieve en rechtvaardige samenleving. Het programma wordt in co-creatie met overheid, bedrijven, burgervertegenwoordigingen, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en netwerken uitgerold.

Leaving no one behind

In het position paper ’Werk maken van brede welvaart’ beschrijft Tilburg University de urgentie en ambitie van het programma. Vice-rector magnificus Jantine Schuit: "De gedachte leaving no one behind, oftewel: we laten niemand achter, staat centraal in het programma Brede Welvaart. Welvaart is voor ons namelijk meer dan economische voorspoed: ook zorg dragen voor kwetsbare mensen en voor toekomstige generaties. Wij zijn ervan overtuigd dat een toekomstbestendige wereld alleen te bereiken is als we sturen op een duurzame, inclusieve en rechtvaardige samenleving."

Het position paper werd uitgereikt aan Marike Knoef , decaan van de Tilburg School of Economics and Management en sponsor van het Programma Brede Welvaart, tijdens de opening van de pop-up werkplaats.

Co-creatie voor concrete maatschappelijke bijdrage 

Via academische werkplaatsen en andere initiatieven zet Tilburg University haar expertise in om concreet bij te dragen aan versterking van brede welvaart. Dit doet de universiteit in co-creatie met diverse maatschappelijke partijen. Onderzoekers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, studenten en de gemeenschap onderzoeken samen hoe zij de meeste maatschappelijke impact kunnen maken. Samenwerken doen zij in de onlangs geopende pop-up werkplaats, een ontmoetingsplek bij Tilburg University waar verbinding maatschappelijke impact aanjaagt. 

Acht interdisciplinaire initiatieven 

Het Programma Brede Welvaart behandelt vraagstukken in diverse thema’s: klimaat en energie, de arbeidsmarkt en de oude dag, gezondheid en (mentaal) welbevinden en armoede en honger. Op deze thema’s wordt, met brede welvaart als gemeenschappelijk kompas, kennis en handelingsperspectief ontwikkeld in acht transdisciplinaire initiatieven, die samen het Programma Brede Welvaart vormen:

Lees voor meer informatie over het Programma Brede Welvaart en de acht initiatieven het  position paper ’Werk maken van brede welvaart’ . Wilt u meer informatie over de visie van Tilburg University op brede welvaart, hoe Tilburg University werk maakt van brede welvaart, of hebt u interesse in één van de acht initiatieven, neem dan contact op via  programmabredewelvaart@tilburguniversity.eu en u wordt doorverwezen naar de juiste persoon.

U kunt eventueel ook  vrijblijvend abonneren op de nieuwsbrief  van het Programma Brede Welvaart.

E-mailadres secretariaat
jolanda.wijnen@tilburguniversity.edu of p.m.dekoster@tilburguniversity.edu
 

Bezoekadres
Koopmans building
kamer K 1114
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
 

  • Postadres
    Postbus 90153
    5000 LE Tilburg