wire - kort nieuws

« TERUG

TILBURG


Results 1 - 50 of 104.


Psychologie - 04.06.2024
Arjan Videler benoemd op bijzondere leerstoel voor psychotherapie bij ouderen

Carrière - Economie - 31.05.2024
Nieuwe hoogleraar wil arbeidsmarkt inclusiever maken: ’We hebben iedereen nodig’
Hoe komen we tot een economie waarin iedereen kan meedoen? Volgens professor Rene Bakker kan een inclusievere arbeidsmarkt veel problemen oplossen.

Evenement - 30.05.2024
Inaugurele rede JŲrg Raab: hoe organisatienetwerken (niet) in te zetten

Administratie - 28.05.2024
Nieuwe rollen van overheid en burgers essentieel voor ’kwetsbare’ wijken

Politiek - 07.05.2024
Van kabinetsformatie tot burenruzie: nieuw democratisch contract kan conflicten oplossen
Onze rechtsorde moet vernieuwen om te zorgen dat we tot aanvaardbare beslissingen komen als de belangen botsen en we toch samen verder moeten.

Administratie - 22.04.2024
Digitale overheid is bestuurlijk blind voor miljoenen ’niet gemiddelde’ burgers

Inovatie - 16.04.2024
Regulering van technologie vraagt om ander mensbeeld
Bij de regulering van digitale technologie, zoals generatieve AI en algoritmen, gaat het meestal over de technologie en niet zozeer over de mens die ermee omgaat.

Media - 22.03.2024
Nieuw: expertpagina’s voor pers

Carrière - 19.03.2024
Buitensporige flexibiliteit vanwege flexibele contracten is slecht voor welzijn werknemers
Op vrijdag 22 maart 2024 verdedigt Josť Gabriel CarreŮo zijn proefschrift, getiteld Three Essays on Wage Compensation and Flexible Contracts. In zijn onderzoek ontdekte CarreŮo dat lange tijd werken op flexibele contracten kan leiden tot een verminderd gevoel van welbevinden onder werknemers. Buitensporige flexibiliteit, hoewel tot op zeker hoogte gunstig voor economische stabiliteit, kan zorgen voor een gevoel van onzekerheid bij werknemers, wat een slecht effect heeft op hun algehele welzijn.

Recht - 15.03.2024
Afscheidsrede Peter Essers: Analyse eerdere belastinghervormingen voorspelt weinig goeds voor box 3
Wat maakt dat sommige ingrijpende belastinghervormingen succesvol zijn en andere een mislukking? Die vraag beantwoordt Peter Essers, hoogleraar belastingrecht aan Tilburg University en oud-senator vo

Psychologie - 08.03.2024
Promotieonderzoek naar functioneren jeugdzorgsysteem legt ernstige tekortkomingen bloot
Het jeugdzorgsysteem in Nederland staat al tijden onder druk, waardoor kinderen en jongeren met onder andere mentale gezondheidsproblemen vaak erg lang moeten wachten op passende hulp.

Inovatie - 04.03.2024
Disruptieve AI vraagt om disruptieve wet- en regelgeving
Generatieve AI, ofwel generatieve artificiŽle intelligentie, ontwikkelt zich met ongekende snelheid.

Psychologie - 29.02.2024
Katrijn Van Deun ontvangt prestigieuze NWO Vici-beurs voor het ontwikkelen van nieuwe data science methoden

Evenement - 22.02.2024
Oratie Tine Buyl: Gedrag CEO’s en strategische leiders van grote invloed op veerkracht organisatie
Karaktereigenschappen, zoals narcisme en hebzucht, van CEO's en strategische leiders zijn van grote invloed op de veerkracht van een organisatie.

Transport - 22.02.2024
Stijging in verkeersongevallen sinds opkomst elektrische deelsteps
In Nederland zijn de meeste e-steps verboden op de openbare weg, maar in andere landen in Europa zijn de elektrische deelsteps bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld, met name in grotere steden.

Inovatie - 13.02.2024
Eerlijke licenties binnen het Internet der Dingen: een baanbrekende oplossing voor waardeketens
Binnen de Connected Car industrie bestaat onenigheid over wie de licentierechten zou moeten verwerven van de standaard-technologieŽn die auto's verbinden met het Internet der Dingen en tegen welke kosten.

Inovatie - 06.02.2024
Grote NWO beurs voor onderzoek naar zwermen minuscule drones die informatie verzamelen in crisissituaties

Campus - 29.01.2024
’Is de pensioenpot op als ik oud ben?’ Zes vragen aan Lisa BrŁggen, nieuwe bijzonder hoogleraar Pensioencommunicatie en keuzebegeleiding

Religies - 25.01.2024
Slachtoffers in massaschadezaken willen meer dan schadevergoeding

Milieu - 25.01.2024
Nieuwe ecologische inzichten vragen om robuuste natuurbescherming
Recente wetenschappelijke inzichten in de biodiversiteitscrisis en de aard van dieren en planten vragen om een bijgesteld moreel kompas en een bijpassend, robuust natuurbeschermingsrecht.

Evenement - 18.01.2024
Tilburg University Junior nomineert vier onderzoeken voor de Klokhuis Wetenschapsprijs
Tilburg University Junior heeft dit jaar vier onderzoeken aangedragen voor de Klokhuis Wetenschapsprijs.

Economie - 15.01.2024
Simpelere belastingheffing leidt tot meer investeringen door bedrijven
Op dinsdag 16 januari verdedigt Jesse van der Geest zijn proefschrift, getiteld: "Economic Effects of Tax Avoidance and Compliance".

Recht - 08.12.2023
Max van der Stoel Awards 2023 uitgereikt aan Floris Tan (Universiteit Leiden) en Tycho Scholten (VU Amsterdam)

Pedagogiek - 30.11.2023
Unieke samenwerking resulteert in lesmodules voor mbo-studenten gehandicaptenzorg

Gezondheid - 23.11.2023
Bijzondere leerstoel Octavia van Breemen voor kruisbestuiving psychiatrie en theologie

Inovatie - 23.11.2023
Afscheidsrede Marius Meeus: ’Verbreding en openbaarheid prestatiebeoordeling bedrijven zorgt voor hoogste prestatiedruk ooit’

Inovatie - 13.11.2023
Inaugurele rede Anne Marie Weggelaar-Jansen: Transformatie in de zorg blijft uit door onvoldoende systemische benadering en samenwerking

Economie - Gezondheid - 01.11.2023
Tilburg University benoemt Martin Salm tot hoogleraar Gezondheidseconomie en Toegepaste Microeconomie
Tilburg University heeft Martin Salm benoemd tot hoogleraar Gezondheidseconomie & Toegepaste Microeconomie.

Milieu - 30.10.2023
Multinationals hebben zorgplichten voor mens en milieu in hun productienetwerken
Multinationals dragen de verantwoordelijkheid om voorzienbare negatieve effecten van hun productieactiviteiten voor mens en milieu te voorkomen of te beperken, ook als die door andere spelers in hun productienetwerk in het leven worden geroepen.

Religies - 26.10.2023
Stripverhalen als vindplaatsen van religie
Een spiksplinternieuw stripmuseum in Groningen en in Noordwijk aan Zee, diepgravende recensies van beeldromans in de kwaliteitskranten, succesvolle verfilmingen van Amerikaanse comics in de bioscoop, op Netflix (Preacher) en Disney+ (Moon Knight).

Gezondheid - 10.10.2023
Nieuwe masteropleiding Geestelijke verzorging geaccrediteerd

Recht - 09.10.2023
Appelrechtspraak kan efficiŽnter, maar van binnenuit in kleine stappen
Het Nederlandse appelprocesrecht in civiele zaken wordt al jaren beschouwd als duur, traag en ingewikkeld.

Carrière - 06.10.2023
Tilburg University legt strategische focus op brede welvaart

Recht - 05.10.2023
Hoogleraar Corien Prins zet Stevinpremie in voor betere wisselwerking tussen wetenschap en beleid

Onderwijs - Politiek - 29.09.2023
Integratie morele vorming belangrijk bij de krijgsmacht

Gezondheid - 27.09.2023
Professionalisering verpleging en verzorging hard nodig om ouderenzorg toekomstbestendig te maken
Er moet meer ruimte komen voor professionalisering van de verpleging en verzorging binnen de verpleeghuizen en de thuiszorg.

Administratie - 18.09.2023
Prinsjesdag 2023: Hoogleraren geven bewindslieden advies voor een eerlijkere samenleving door meer overheidsregie
Ondanks het feit dat op Prinsjesdag 2023 een demissionair kabinet zijn laatste begroting presenteert en bovendien in november na de verkiezingen verdwijnt, dient een aantal van de wetenschappers van Tilburg University vanuit hun expertise de huidige ťn toekomstige bewindslieden van advies.

Politiek - 13.09.2023
Nederlandse democratie gebaat bij nieuwe combinaties van praten en stemmen
Twee hardnekkige problemen van de Nederlandse vertegenwoordigende democratie kunnen worden aangepakt met slimme combinaties van debat en stemmingen over specifieke onderwerpen.

Pedagogiek - 12.09.2023
Oratie Pieter Huisman: ’Regulering van gedrag in het onderwijs vergt behoedzaamheid’

Religies - 11.09.2023
Oratie Karim Schelkens: Het belang van religieuze geletterdheid voor de hedendaagse samenleving

Wiskunde - 01.09.2023
Afscheidsrede John Einmahl: Wiskunde is te groots voor de mal van toepasbare wetenschap
Op 8 september neemt wiskundige John Einmahl afscheid van Tilburg University. In een tijd waarin wetenschap vooral toepasbaar en praktisch nuttig moet zijn, wijst de scheidend hoogleraar in zijn afscheidsrede op de intrinsieke waarde van de door hem zo geliefde wiskunde.

Recht - Milieu - 30.08.2023
Phillip Paiement benoemd tot hoogleraar Recht en Bestuur in het Antropoceen
Tilburg University heeft met ingang van 1 september 2023 dr. Phillip Paiement van Tilburg Law School (TLS) benoemd tot hoogleraar Recht en Bestuur in het Antropoceen.

Psychologie - 30.08.2023
Marianne van Woerkom benoemd als hoogleraar Positief Psychologisch Perspectief op Human Resource Studies

Media - 28.08.2023
Kwart organisaties screent sociale media van sollicitant
Een aanzienlijk deel van de organisaties blijkt in het werving-en-selectietraject te kijken naar discriminatiegevoelige persoonskenmerken in het cv.

Campus - 24.08.2023
Staatssecretaris Alexandra van Huffelen spreekt op Opening Academisch Jaar Tilburg University over Digitalisering

Pedagogiek - 23.08.2023
Oratie Jolanda Mathijssen: Zorg voor jeugd heeft systeemdenken nodig

Politiek - 16.08.2023
’Nieuwe realiteit vereist herziening internationale regels voor handelssancties’
De afgelopen tien jaar is de onzekerheid in de wereldeconomie toegenomen door een groeiend aantal handelssancties in het belang van nationale veiligheid.

Gezondheid - 09.08.2023
Prestigieuze prijzen voor onderzoek naar communicatiegedrag in medische teams

Religies - 20.07.2023
Monique van Dijk doet onderzoek bij de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon

Psychologie - 18.07.2023
Marie Postma benoemd tot hoogleraar Computational Cognitive Science