Stijgende zeespiegel vormt directe bedreiging voor grondwatervoorraden aan kusten wereldwijd

- EN- NL

Volgens de meest ernstige zeespiegelvoorspellingen kunnen ruim 60 miljoen mensen tegen 2100 meer dan vijf procent van hun zoetwatervoorraden verliezen. Dat voorspelt nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Verzilting van grondwater wordt alleen maar erger door klimaatverandering.

dr. Daniel Zamrsky

Afhankelijk van grondwater

Momenteel leven wereldwijd meer dan 1,2 miljard mensen in kustgebieden. Deze mensen zijn vaak afhankelijk van grondwater als hun primaire bron van zoet water. Maar grondwater verzilt door zeespiegelstijging. "We zien dit nu al gebeuren in kustgebieden wereldwijd," zegt Daniel Zamrsky , onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en hoofdauteur van het nieuwe onderzoek. "Verzilting van grondwater zal alleen maar erger worden door het veranderende klimaat."

Business as usual of best case scenario

De onderzoekers gebruikten modellen om de verzilting van het grondwater aan de kust te voorspellen in de verschillende klimaatscenario’s van het IPCC. "In het ’ business as usual ’-scenario zullen tegen 2300 ruim 120 miljoen mensen getroffen zijn. In het best case scenario zullen tegen 2100 acht miljoen mensen getroffen zijn en tegen 2300 16 miljoen," aldus Zamrsky.

Samenwerking tussen vakgebieden is essientieel.

dr. Daniel Zamrsky

StrategieŽn voor de toekomst

"Om kustgemeenschappen tegen deze bedreiging te beschermen, moeten er strategieŽn voor waterbeheer worden bedacht." Zoals bijvoorbeeld veranderingen in de landbouwproductie en het beperken van de vraag naar water. "Samenwerking tussen vakgebieden is essentieel en grondwatermodellen spelen een cruciale rol bij het evalueren van potentiŽle bedreigingen en oplossingen voor de veerkracht van grondwater," besluit Zamrsky.

Publicatie

Zamrsky,†D.,†Oude Essink,†G. H. P., &†Bierkens,†M. F. P.†(2024).†Global impact of sea level rise on coastal fresh groundwater resources.†Earth’s Future,†12, e2023EF003581.† https://doi.org/10.1029/20­23EF003581