Spin-off Universiteit Utrecht verlicht administratieve last zorgprofessionals

- EN- NL

De zorgpremie is dit jaar opnieuw fors gestegen en volgens sommigen is de piek nog lang niet bereikt. Een manier om de zorg betaalbaar te houden, is het verlichten van de administratieve last van zorgverleners. Vanuit die gedachte, startten drie voormalig studenten samen met hoogleraar Sjaak Brinkkemper de startup Verticai. Het bedrijf is een spin-off van het Utrechtse onderzoeksprogramma Care2Report en ontwikkelt innovatieve software die de administratieve verplichtingen van zorgverleners voor een groot deel voor zijn rekening neemt.

"Zorgverleners zijn ongeveer 25 tot 40 procent van hun tijd kwijt aan administratie", stelt Brinkkemper. "Als je bedenkt dat de zorg in Nederland in 2022 meer dan 126 miljard euro kostte , dan zou je in theorie minstens een kwart daarvan kunnen besparen door die administratie grotendeels uit handen te nemen. Dat is 31,5 miljard! Het zijn geen harde cijfers en er zitten haken en ogen aan, maar het geeft wel een indruk van de winst die er te behalen valt."

Op maat voor elk medisch specialisme

De administratieve last van zorgverleners verlichten, is precies het doel van de software die de studenten en Brinkkemper ontwikkelden.

De hoogleraar geeft een demonstratie: We luisteren naar een consult tussen een orthopeed en een patiŽnt. De patiŽnt vertelt over schouderklachten en de orthopeed stelt vragen. Terwijl het gesprek plaatsvindt, zien we op het computerscherm live een transcript verschijnen. Daarnaast ontstaat in hetzelfde scherm een rapport met relevante informatie die de software uit het gesprek distilleert, conform de rapportage-standaarden van dat specifieke medisch specialisme. Waar zit de pijn precies? Hoelang heeft de patiŽnt al last? Uiteindelijk bevat het rapport alle informatie die vereist is voor het Elektronisch PatiŽntendossier (EPD). De zorgverlener, de orthopeed in dit geval, hoeft het rapport alleen nog te controleren en indien gewenst aanpassingen te maken, alvorens het op te slaan in het EPD.

We halen er onwijs veel plezier uit om samen met zorgmedewerkers ons innovatieve systeem verder uit te bouwen

Thymen den Hartog, co-founder en oud-student van de Universiteit Utrecht

Stroomversnelling door opkomende AI-taalmodellen

De software werkt met spraakherkenning en AI-taalmodellen. En hoewel er al een aantal jaar gewerkt werd aan de ontwikkeling van de software, belandde die begin vorig jaar in een stroomversnelling. Dat had te maken met de komst van GPT’s, waaronder ChatGPT. "Toen we zagen wat deze modellen kunnen, dachten we: dit is precies wat we nodig hebben", aldus Brinkkemper. "Het is de semantische technologie die nodig is om de transcripties die de spraakherkenning produceert om te zetten in de informatie waar het EPD om vraagt." "Maar we zagen ook gelijk de gevaren van deze large language-modellen, zoals het verkeerd interpreteren van woorden of zinnen", voegt Thymen den Hartog daaraan toe. Hij is een van de voormalig studenten en co-founders van Verticai. "De modellen moeten echt ingekaderd worden om de context van verschillende specialismen te begrijpen."

Samenwerkingspartners in de zorg

Om dat te bereiken, heeft Verticai inmiddels een aantal pilots lopen met samenwerkingspartners in de zorg. Gezamenlijk trainen zij de software met voorbeeldconsulten zodat deze steeds betere rapporten genereerd. Bovendien zijn de informatie-voorwaarden niet hetzelfde bij de verschillende specialismen. De informatie die een cardioloog moet aanleveren voor het Elektronisch PatiŽntendossier is bijvoorbeeld heel anders dan de informatie waar een neuroloog of een orthopeed om wordt gevraagd. Op basis van de richtlijn van het medisch specialisme, wordt ook daaraan gewerkt.

Samenwerkingspartners zijn onder andere de afdeling Geriatrie van het Radboud UMC, een aantal fysiotherapiepraktijken in de omgeving van Arnhem en Nijmegen en een instelling die gespecialiseerd is in de behandeling van PTSS. "We halen er onwijs veel plezier uit om samen met zorgmedewerkers ons innovatieve systeem verder uit te bouwen", zegt Den Hartog enthousiast, "zodat zij zich uiteindelijk volledig kunnen focussen op wat ze het liefste doen: het leveren van toegewijde zorg."

Mocht je hier meer informatie willen, neem dan contact op met Verticai via info@verticai.nl