Overheid investeert in techniekonderwijs en Brainport-regio, met speciale rol voor TU/e

- EN- NL
Verschillende regio’s, onderwijsinstellingen en de industrie gaan gezamenlijk plan uitwerken

Het demissionaire kabinet (1,7 miljard) en de regio Eindhoven (bijna 800 miljoen) hebben besloten om in totaal 2,5 miljard te investeren met als doel de versterking van de chipsector in Nederland. Er is onder meer geld gereserveerd om de infrastructuur in de Brainport-regio te verbeteren en voor investeringen rondom de aanwas van technisch talent voor de hightech semiconductor industrie. "Dit is goed nieuws voor de regio, voor Nederland en voor Europa", aldus TU/e-bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits.

In het pakket is een eenmalige investering van 450 miljoen euro opgenomen voor techniekonderwijs, naast structureel 80 miljoen euro per jaar.

Het is de bedoeling dat mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten uit vier regio’s (Eindhoven, Enschede, Groningen en Delft) samen met de industrie, en onder aanvoering van Brainport, gaan werken aan een plan voor talentontwikkeling, om zo de Nederlandse chipsector naar een hoger niveau te tillen. Er is een schreeuwend tekort aan technisch talent in met name de Brainport-regio, waarvoor de TU/e samen met Fontys en Summa al anderhalf jaar geleden een voorstel heeft ingediend.

Welke precieze middelen de TU/e tot haar beschikking krijgt, wordt duidelijk als het uiteindelijke plan er ligt.

Nationale talentplan

Smits: "Hiermee kan een grote stap gemaakt worden om de aantallen studenten in de technische disciplines flink te verhogen, op mbo, hbo en universiteit. We kijken er als onderwijsinstellingen in Brainport naar uit om samen met partners in de regio’s Twente, Groningen en Delft aan de slag te gaan om het nationale talentplan vorm te geven. Summa College, Fontys Hogeschool en de TU Eindhoven gaan als hofleveranciers voor de Brainportregio hierin natuurlijk hun verantwoordelijkheid nemen."

Om de digitale revolutie in de toekomst mogelijk te maken, zijn immers chips nodig die de toenemende hoeveelheid data aankunnen. Smits: "De Brainport-regio is een van ’s werelds meest relevante semicon-ecosystemen, met daarbinnen een spilrol voor de TU Eindhoven, zowel op het gebied van talentals kennisontwikkeling en de startup scene. Investeren in de chipsindustrie betekent investeren in het toekomstig verdienmodel van Nederland en een bijdrage leveren aan de soevereiniteitsagenda van Europa."

Infrastructuur

Er is ook een Rijksbijdrage van ruim 700 miljoen euro voor infrastructuurprojecten in de regio Eindhoven, zoals een beter treinstation en snelle busverbindingen tussen het centrum van Eindhoven en Veldhoven, waar ASML zetelt. Daar komt 350 miljoen euro bovenop vanuit de regio. Ook staat 425 miljoen gereserveerd voor de bouw van tienduizenden woningen, ook voor studenten, in en rondom de Brainport-regio.

Lees hier de brief van de Tweede Kamer met daarin het besluit.