Oratie Jean-Jacques Herings: Competitie en co÷peratie gezien vanuit de speltheorie

- EN- NL

Twee van de grootste succesverhalen in toepassingen van speltheorie, te weten het toewijzen van leerlingen aan scholen en het veilen van spectrumlicenties, zijn op dezelfde fundamentele principes gebaseerd. Dat laat hoogleraar Jean-Jacques Herings zien in de rede waarmee hij op 23 juni 2023 zijn leerstoel Kwantitatieve micro-economie aanvaardt. Hij legt daarbij verband tussen competitie en co÷peratie en de gevallen waarin beide leiden tot dezelfde, gunstige, uitkomsten.

Het werk van Jean-Jacques Herings laat zien dat schoolkeuzeproblemen en toewijzingsproblemen zoals die van spectrumlicenties, beide als een bijzonder geval van een door hem ontwikkeld algemeen model beschouwd kunnen worden. Hij ontwierp een procedure die zowel het deferred acceptance algoritme, dat de schoolkeuze goed kan oplossen, als de simultane multirondenveiling, die gebruikt wordt voor toewijzingsproblemen, generaliseert. Beide methoden worden overigens afzonderlijk toegepast in de praktijk.

Matchingproblemen

In zijn rede, getiteld Competitie en co÷peratie, legt Herings deze twee soorten matchingsproblemen uit tot in detail (zie tekstblok Toegelicht).

Fundamentele principes

Herings toont hij aan dat zowel schoolkeuzeproblemen als toewijzingsproblemen beschouwd kunnen worden als een bijzonder geval van een door hem ontwikkeld algemeen model. Ook ontwierp hij een procedure die zowel het deferred acceptance algoritme en de simultane multirondenveiling generaliseert. Tenslotte laat hij zien dat niet alleen toewijzingsproblemen maar ook schoolkeuzeproblemen als een competitieve markt opgezet kunnen worden.

Inaugurele rede

Jean-Jacques Herings spreekt zijn inaugurele rede uit op vrijdag 23 juni 2023 om 16.15 uur in de aula van Tilburg University. Titel rede: Competitie en co÷peratie. De rede is ook te volgen via livestream.

Lees meer over Herings’ werk in dit interview: ’Met wiskunde kun je alles beter maken’

Neem contact op met wetenschapscommunicatie

Voor algemene persvragen