Mariette Wolthers benoemd tot hoogleraar Aquatische Geochemie

- EN- NL

Per 15 december is Mariette Wolthers benoemd tot hoogleraar Aquatische Geochemie bij het departement Aardwetenschappen van de faculteit Geowetenschappen. Wolthers werkt op dit moment als universitair hoofddocent in de geochemie bij hetzelfde departement en leidt onder andere haar ERC consolidator project CRYSTAL CLEAR.

"Met deze leerstoel Aquatische Geochemie richt ik mij op interacties tussen water en aardse materialen in het aardoppervlak en hun implicaties voor duurzaamheid en maatschappelijke uitdagingen en systeem Aarde", vertelt Wolthers. "Mijn focus ligt hierbij op materialen, of mineralen, die zijn opgebouwd uit ionen, denk bijvoorbeeld aan kalk dat bestaat uit calcium en carbonaat ionen. De interacties van water met deze materialen veranderen de samenstelling van het water en de mineralen, en hebben een brede toepassing, zowel voor fundamenteel begrip van systeem Aarde als voor zeer toegepaste vraagstukken."

Een voorbeeld is het zoete oppervlakteen grondwater op aarde dat onze bron voor drinkwater en water voor de voedselproductie is. Methoden om deze waterbronnen te beschermen of schoon te maken zijn gebaseerd op gestuurde mineraalvorming of vastlegging op mineraal oppervlakken. Wolthers gebruikt inzichten uit haar fundamenteel aardwetenschappelijk onderzoek om deze methoden duurzamer te maken en nieuwe methoden te ontwikkelen. Wilco Hazeleger, decaan van de faculteit Geowetenschappen: "Mariette’s werk laat heel goed zien hoe fundamentele kennis over het aardsysteem toegepast kan worden voor een duurzame wereld. Die combinatie past perfect bij het onderwijs en onderzoek in onze faculteit."

Ook de oceaan is belangrijk voor de samenleving. Meer dan een kwart van het door de mensheid uitgestoten CO2 en het leeuwendeel van het warmteoverschot wat hierdoor ontstaat wordt opgeslagen in de oceaan. Die opname veroorzaakt opwarming en verzuring van het oceaanwater wat weer van invloed is op mariene kalkvormende organismen. Die organismen staan aan de basis van ons voedselweb. "Er zijn nog altijd hiaten in onze kennis over de dynamiek van kalk vorming en oplossing in de oceaan,’ legt Wolthers uit. ’Hierdoor kunnen onze huidige Aardsysteem modellen deze dynamiek in de oceaan niet juist beschrijven, laat staan voorspellen welke impact oceaan verzuring in de toekomst zal hebben op deze dynamiek en het voedselweb."

"In mijn onderzoek combineer ik experimenteel werk in het laboratorium met geavanceerde analysetechnieken en modelberekeningen. Met deze werkwijze bepaal ik samen met mijn onderzoeksgroep de mechanismen van mineraalvorming en mineraal-water interacties. Deze mechanistische kennis is essentieel om onder verschillende omstandigheden te weten hoe, hoe snel en waarom mineraalvorming en mineraal-water interactie plaatsvindt."

Ook in het onderwijs combineert Wolthers graag deze werkwijzen. "Onze studenten willen we graag klaarstomen om te kunnen bijdragen aan de complexe problemen waar onze samenleving nu voor staat. Hiervoor hebben ze zowel praktische als digitale vaardigheden nodig en een sterk ontwikkeld vermogen om problemen te analyseren en ontrafelen. Daarom integreer ik leerlijnen voor praktische en digitale vaardigheden in het nieuwe Bachelor vak Scheikunde voor Aardwetenschappen, dat ik op dit moment samen met collega’s ontwikkel."