Marianne van Woerkom benoemd als hoogleraar Positief Psychologisch Perspectief op Human Resource Studies

- EN- NL

Het college van bestuur van Tilburg University benoemt Marianne van Woerkom met ingang van 1 september 2023 als hoogleraar op de leerstoel "Een Positief Psychologisch Perspectief op Human Resource Studies". De leerstoel is gericht op hoe organisaties het welbevinden en de ontwikkeling van werknemers, maar indirect ook dat van bijvoorbeeld leerlingen of patiŽnten, kunnen verbeteren. Naast de rol van leiderschap en personeelsbeleid, wordt in het onderzoek ook gekeken naar positieve psychologie interventies.

Positief psychologische interventies zijn activiteiten of trainingsmethoden die gericht zijn op het opsporen en versterken van positieve individuele eigenschappen of positieve ervaringen. Deze interventies hebben niet alleen de potentie om het welzijn van werknemers te versterken, maar ook van bijvoorbeeld mensen die langdurig werkloos zijn, of studenten die op het punt staan om de arbeidsmarkt te betreden.

Marianne van Woerkom - Om mensen te laten floreren is het niet voldoende om je alleen te richten op het oplossen van hun problemen en het repareren van hun tekortkomingen. Om ontwikkeling en welzijn te bevorderen moet je juist ook voortbouwen op talenten, positieve karaktereigenschappen en beschikbare hulpbronnen†

Over Marianne van Woerkom†

Marianne van Woerkom is verbonden aan het departement Human Resource Studies van Tilburg University (Tilburg School for Social and Behavioral Sciences) en was tot voor kort als hoogleraar Positieve Organisatie Psychologie verbonden aan de Erasmus University Rotterdam. Zij doet onderzoek naar de toepassing van principes uit de Positieve Psychologie in organisaties en naar de rol die deze principes kunnen spelen in het bevorderen van ontwikkeling, welbevinden en inclusie.†

Neem contact op met wetenschapscommunicatie

Voor algemene persvragen