Kennisinstellingen bundelen krachten voor Centre of Expertise ’Versnelling energie- en grondstoffentransitie’

Een sprong voorwaarts in de richting van een duurzamere toekomst werd gisteren gezet toen Saxion, Universiteit Twente en ROC van Twente een gezamenlijk convenant ondertekenden: ’Versnelling energieen grondstoffentransitie’. Dit is meer dan alleen een handtekening, het markeert het begin van een nieuw hoofdstuk waarin deze kennisinstellingen samenwerken met publieke en private partners om een Centre of Expertise voor de Versnelling van Energieen Grondstoffentransitie op te zetten.

Het doel is duidelijk: tegen 2050 klimaatneutraal en volledig circulair worden. Dit vergt een enorme inspanning op alle fronten, van lokale gemeenschappen tot internationale samenwerkingen. Op regionaal niveau vraagt dit veel van kennisinstellingen, zij slaan nu de handen ineen om een cruciale rol te spelen in deze transitie.

Saxion, Universiteit Twente en ROC van Twente erkennen hun verantwoordelijkheid in dit vraagstuk. Ze zijn zich bewust van de noodzaak om professionals op te leiden, bij te scholen en kennis te ontwikkelen die de transitie zal versnellen. Het Centre of Expertise zal een broedplaats worden voor regionale samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs, met als missie bij te dragen aan de versnelling van de energieen grondstoffentransitie in Oost-Nederland.

Hoe ziet deze samenwerking eruit? Het antwoord ligt in Learning Communities. Hier komen bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten samen om te innoveren, kennis te ontwikkelen en mensen op te leiden voor de banen van de toekomst. Door werken, leren en innoveren met elkaar te verbinden, wordt de circulatie van kennis versneld en ontstaat er een flexibele beroepsbevolking die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Een representatieve groep van publieke en private partners is benaderd en wil zich inzetten voor het ontwikkelen van het Centre of Expertise. Samen zullen zij zich inzetten voor het ontwikkelen van maatwerkvarianten van Learning Communities die direct aansluiten bij de behoeften van bedrijven en overheden.

Met initiatieven als de WaterstofHub Twente, BouwHub Rijssen en SmartEnergyHub laten deze partners zien dat ze klaar zijn om de uitdagingen van de energieen grondstoffentransitie aan te gaan. Door samen te werken, te innoveren en te leren, zetten ze een krachtige stap vooruit naar een schonere, duurzamere toekomst voor iedereen.

Zwaartekracht-toekenning voor breed wetenschappelijk onderzoek naar aanpassingsvermogen van samenlevingen bij crises

Bacheloropleidingen
Masteropleidingen
Hbo-doorstroom
Faculteiten & instituten
Student Services Contact Centre
(Interne) Service Portal

Contact
People Pages (telefoongids)
Route & Plattegrond
Werken bij de UT/Vacatures
Nieuwsoverzicht UT
Agenda UT

Samenwerken met de UT Bedrijfsruimte op de campus PhD/PDEng in het bedrijfsleven Ondersteuning door Novel-T DesignLab