Katrijn Van Deun ontvangt prestigieuze NWO Vici-beurs voor het ontwikkelen van nieuwe data science methoden

- EN- NL

Katrijn Van Deun, hoogleraar ’Data Science for the Social and Behavioral Sciences’ aan Tilburg University, ontvangt een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro van wetenschapsfinancier NWO. Met deze subsidie wil zij onderzoeksmethoden ontwikkelen waarmee kan worden bijgedragen aan complexe ontwikkelingen op het gebied van data binnen onze maatschappij. Katrijn Van Deun is één van de 35 wetenschappers in Nederland die vandaag een Vici-beurs ontvangen.

Digitalisering heeft niet alleen invloed op het menselijk gedrag, maar ook op de manier waarop gedrag worden bestudeerd en de onderzoeksmethoden die hiervoor worden gebruikt door wetenschappers. Katrijn Van Deun richt zich met haar onderzoek dan ook op het ontwikkelen van methoden voor sociale en gedragswetenschappers, die zich bezighouden met grote hoeveelheden complexe data. 

Huidige methoden in sociaalen gedragswetenschappelijk onderzoek zijn niet geschikt voor de complexiteit van de hedendaagse onderzoekspraktijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van grote datasets ("big data") om verschillende disciplinaire perspectieven in kaart te brengen. Ook is er steeds meer vraag is naar een gepersonaliseerde benadering, bijvoorbeeld om gepersonaliseerde behandelingsplannen te ontwikkelen. Van Deun ontwikkelt dan ook de volgende generatie methoden en modellen, om de uitdagingen van hedendaags multi-disciplinair onderzoek het hoofd te bieden. 

Inzicht in het totaalplaatje door enorme hoeveelheden data

"Aan de hand van enorme hoeveelheden aan data willen we kunnen verklaren waarom mensen als individu of in een groep zich op een bepaalde manier gedragen, of bijvoorbeeld een bepaalde ziekte ontwikkelen. Dit moet bijvoorbeeld psychologen helpen om, aan de hand van data over zowel omgevingsfactoren als de biologie van een patiënt, te bepalen welke behandeling het meest effectief is. Inzicht in het totaalplaatje, door naar zoveel mogelijk factoren te kijken, is belangrijk om grip te krijgen op complexe problemen. Deze grote hoeveelheid aan data brengt grote uitdagingen met zich mee. Ook daar willen we door middel van onderzoek grip op krijgen."