Hoe universeel zijn de bouwstenen van leven?

- EN- NL
Dr Annemieke Petrignani. Image: HIMS.
Dr Annemieke Petrignani. Image: HIMS.

NWO subsidie voor onderzoek naar prebiotische chemie op aardachtige planeten

Astrochemicus en MacGillavry Fellow dr. Annemieke Petrignani van het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences krijgt € 280.000 subsidie via het programma Planetary and Exoplanetary Science (PEPSci) van NWO. De focus van haar onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Dr. Helen King van de Universiteit Utrecht, ligt op polymerisatie als selectiemechanisme voor potentiŽle aardse en buitenaardse bouwstenen van het leven.

Organische moleculen komen onder andere voor op meteorieten en in de interstellaire ruimte. Daarbij zijn ook aminozuren, belangrijke moleculaire bouwstenen van het leven op aarde. Net als aminozuren komen ook aardachtige rotsachtige planeten in overvloed voor. Een interessante vraag is dan of deze planeten leven voortbrengen op dezelfde manier als de aarde. En als dat niet het geval is, wat zijn dan de factoren die relevant zijn voor de mogelijke oorsprong van het leven op deze planeten?

Op aarde leidt polymerisatie van aminozuren tot de vorming van peptiden, die uiteindelijk de eiwitten vormen die alomtegenwoordig zijn in aardse levensvormen. In het onderzoek waarvoor ze nu een NWO PEPSci-subsidie krijgt, richt Dr. Annemieke Petrignani zich op de polymerisatie van zulke kleine moleculaire bouwstenen - in situ aanwezig of exogeen geleverd - tot grotere biomoleculen. De centrale onderzoeksvraag is in hoeverre de oorsprong van prebiotische moleculen een rol speelt bij de selectie van monomeren in de vorming van biopolymeren. Hebben prebiotische polymerisatieprocessen een voorkeur voor bepaalde monomeren boven andere, en hoe wordt dit beÔnvloed door planetaire omstandigheden? De antwoorden op deze vraag zullen inzicht geven in prebiotische chemieroutes op rotsachtige exoplaneten en zo input leveren voor de analyse van (toekomstige) planetaire missies.

Prebiotische polymerisatieroutes

Samen met mineraloog dr. Helen King van de faculteit Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht onderzoekt Petrignani prebiotische polymerisatieroutes op het raakvlak van atmosfeer en minerale oppervlakken in droog/nat cycli onder omstandigheden die relevant zijn voor de vroege aarde, Mars en Titan. De focus op de moleculaire selectiviteit die polymerisatie kan introduceren is daarbij een belangrijke noviteit. Mengsels van natuurlijke en buitenaardse bouwstenen zullen worden bestudeerd om het polymerisatiepotentieel van de verschillende soorten monomeren direct te vergelijken. De belangrijkste planetaire parameters die zullen worden bestudeerd zijn de structurele eigenschappen van mineralen en het oxidatie-effect van de atmosfeer.

De duur van het project is vier jaar en omvat de aanstelling van een promotieonderzoeker. Informatie-uitwisseling met planetaire missies vindt plaats in samenwerking met onder meer ESA en de TU Delft.

Zie ook

Vidi grants for Moniek Tromp and Annemieke Petrignani
MacGillavry position for astrochemist Annemieke Petrignani