Grossi benadrukt behoefte aan ingenieurs tijdens bezoek aan TU Delft

- EN- NL

Op woensdag 24 april organiseerde de TU Delft een bijeenkomst voor directeur-generaal Rafael Grossi van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), studenten en andere geïnteresseerden in de nucleaire sector.

"Al ons onderzoek aan het TU Delft Reactor Institute maakt deel uit van onze missie als TU Delft: impact creëren voor een betere, duurzamere samenleving. Om die missie voort te zetten, hebben we ingenieurs nodig die zijn opgeleid op het hoogste niveau van technologische expertise." Dit zei Tim van der Hagen, rector magnificus TU Delft in zijn toespraak voor een publiek van nucleaire specialisten waaronder geïnteresseerde studenten van de TU Delft.

Inspiratie in Delft
Grossi doet een beroep op de TU Delft omdat het met zijn TU Delft Reactor Institute en brede nucleaire kennis op het gebied van gezondheid, energie en materialen een belangrijk nucleair kenniscentrum in Nederland is. Hij wil studenten inspireren om in de nucleaire industrie te gaan werken en benadrukt: "Het zijn spannende tijden, er zijn veel mogelijkheden met een milieuvriendelijke energiematrix. "

Vragen van studenten aan Rafael Grossi varieerden van de publieke perceptie van kernenergie tot meer persoonlijke vragen zoals wat er qua karakter en ervaring nodig is om bij de IAEA te werken.

Inclusie en diversiteit
Annemiek van Bolhuis, voorzitter van het bestuur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) benadrukt: "De nucleaire en stralingsindustrie kan alleen gedijen als er een sterke basis is van inclusie en diversiteit. We hebben een brede vertegenwoordiging nodig en daarom vind ik het zo belangrijk om studenten met allerlei achtergronden te motiveren om in de nucleaire sector te komen werken. In ons streven naar een meer inclusief en divers personeelsbestand, ben ik dankbaar dat veel enthousiaste studenten met allerlei achtergronden zich vandaag bij ons hebben gevoegd voor een panel met directeur-generaal Rafael Mariano Grossi. We moeten een omgeving creëren waarin talent geen grenzen kent en waarin iedereen zijn unieke vaardigheden en perspectieven kan inbrengen. Alleen op die manier kunnen we een beroepsbevolking creëren die echt klaar is voor de toekomst."

Rondleiding bij de onderzoeksreactor
DG Grossi en zijn collega’s van de IAEA en de ANVS werden uitgenodigd voor een bezoek aan het onderzoeksinstituut van de TU Delft, waar ze de onderzoeksreactor en de speciaal ontwikkelde instrumenten bezochten. Paulien Herder, decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, Jan Leen Kloosterman, leerstoel Stralingswetenschap & Technologie, en Jeroen Plomp, hoofd van het instrumentarium, lieten zien welke verbeteringen er in de reactor zijn aangebracht in het zogenaamde Oyster-programma (afkorting van Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation). Binnenkort zullen de instrumenten de eerste resultaten laten zien met de nieuwe koude neutronenbron.

Achtergrond

TU Delft Reactor Institute
Het TU Delft Reactor Instituut is de grootste aanbieder van onderzoek en onderwijs op het gebied van straling en nucleaire technieken voor energie, gezondheid en materialen in Nederland. De vraag in onze samenleving naar deze toepassingen neemt alleen maar toe, gezien de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, energie en klimaat. Dit betekent dat blijvende en structurele investeringen nodig zijn in zowel onze onderzoekers als de infrastructuur van de TU Delft.

Onderzoek energie, materialen en gezondheid
Het onderzoek bevindt zich op verschillende gebieden, zoals duurzame energie, materialen en gezondheid, zowel nationaal als internationaal. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek op het gebied van zonnecellen en batterijen en medische isotopen voor diagnose en behandeling van kanker.