Eerste E-ethanol systeem in de Benelux gebouwd door HoSt Group & Universiteit Twente met §4 miljoen subsidie

- EN- NL
Bright Renewables en HyGear, beide onderdeel van de HoSt Group, gaan samen met de Universiteit Twente het eerste E-Methanol systeem in de Benelux bouwen. Hun gezamenlijke project, "Towards Acceleration and Demonstration of E-Methanol" (TANDEM), ontving in totaal bijna §4 miljoen subsidie, wat de helft van de totale investering van §8 miljoen dekt. Het project richt zich op de ontwikkeling van technologie voor de productie van E-methanol, een duurzaam brandstofalternatief voor conventionele brandstoffen voor zwaar transport, waaronder schepen en de luchtvaart. Het project duurt in totaal vier jaar en moet in het derde kwartaal van 2025 de eerste partij hernieuwbare methanol produceren.

In dit consortium ontwikkelt Bright Renewables (Enschede) de methanolreactortechnologie, levert HyGear (Arnhem) een 1MW elektrolyser met polymeer elektrolyt membraan (PEM) technologie en de Universiteit Twente (Enschede) doet onderzoek naar de voor het proces vitale warmtewisseling en de meest optimale manier om het project op te schalen met behulp van een zogenaamde twin-test reactor. Van de totale subsidie van 4 miljoen euro is 600.000 euro specifiek toegewezen aan het onderzoek van de universiteit.

Martin Bos is R&D Manager bij HoSt Group, het moederbedrijf van Bright Renewables en HyGear, en legt het innovatieve karakter van dit project uit: "De subsidie is toegekend vanwege ons innovatieve ontwerp dat zich richt op procesintensivering. We hebben een technologie ontworpen die minder materialen gebruikt en werkt bij lagere temperaturen en drukken dan bestaande technologieŽn, wat resulteert in een lager energieverbruik en een lagere total cost of ownership".

De totale financiering van het project komt uit een GroenVermogenNLsubsidie , ondersteund door het Nationaal Groeifonds. Alle tussenstappen en benodigde technologieŽn worden in eigen huis ontwikkeld†in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente.

Netcongestie effectief voorkomen

Het systeem met een capaciteit van 500 ton AA-kwaliteit methanol per jaar zal worden gebouwd op het terrein van HyGear in Arnhem, Nederland. Hier zal gebruik worden gemaakt van afgevangen CO2 en elektriciteit uit ongesubsidieerde zonneen windenergie die in Nederland wordt opgewekt. Dit e-methanol systeem is voor kleinschalig gebruik en kan worden opgezet in de buurt van lokale zonneof windmolenparken. Het kan direct gebruik maken van duurzame elektriciteit, waardoor congestieproblemen op het elektriciteitsnet verminderderen. Jaarlijks kan het systeem genoeg duurzame brandstof produceren voor een groot binnenvaartschip om dertigduizend kilometer af te leggen met tienduizend containers.

Wim Brilman, hoogleraar aan de Universiteit Twente, vertelt over het belang van dynamische werking: "We willen onderzoeken hoe voorspelbaar de reactor presteert onder de wisselende beschikbaarheid van duurzame energie. De mogelijkheid om overtollige duurzame elektriciteit op te slaan in de vorm van methanol, helpt bij het minimaliseren van netwerkcongestie, maximaliseert het potentieel van zonneen windmolenparken en levert een CO2-neutrale brandstof."

CO2-neutrale brandstof

Methanol, de eenvoudigste vorm van alcohol, wordt geproduceerd door waterstof te combineren met koolstofdioxide (CO2) of koolstofmonoxide (CO) in een reactor, ook wel bekend als methanolsynthese. Als vloeistof bij kamertemperatuur en -druk dient het als een efficiŽnte energiedrager of opslagmedium. In dit E-methanol systeem zal de CO2 afkomstig zijn van biogene CO2, opgevangen uit biogasinstallaties of biomassaof afvalgestookte ketelcentrales, met (groene) waterstof geleverd door elektrolyse.

Dit systeem is ontworpen voor gedecentraliseerde werking en produceert CO2-neutrale methanol op basis van biogene CO2. Nu de weten regelgeving in toenemende mate het afvangen van CO2†ondersteunt om nationale doelen te bereiken, wordt er een impuls gegeven aan deze duurzame praktijken. Naar verwachting zal er in 2030 alleen al in Nederland 2,1 Megaton biogene CO2†beschikbaar zijn voor gebruik. Door de productie direct bij de eindgebruiker te decentraliseren, wordt bovendien het transport teruggedrongen, wat de efficiŽntie en duurzaamheid van het systeem verder verbetert.

ChallengeLab Twente: Studenten van Twentse onderwijsinstellingen werken mee aan de toekomst van Twentse steden!

Bacheloropleidingen
Masteropleidingen
Hbo-doorstroom
Faculteiten & instituten
Student Services Contact Centre
(Interne) Service Portal

Contact
People Pages (telefoongids)
Route & Plattegrond
Werken bij de UT/Vacatures
Nieuwsoverzicht UT
Agenda UT

Samenwerken met de UT Bedrijfsruimte op de campus PhD/PDEng in het bedrijfsleven Ondersteuning door Novel-T DesignLab