Convenant EUR, RADAR, en gemeente Rotterdam structureel onderzoek naar discriminatie in Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam, Antidiscriminatiebureau RADAR en de Gemeente Rotterdam hebben een convenant met elkaar afgesloten voor het Rotterdam Inclusivity Project. Hiermee wordt voor de komende vier jaar het structurele onderzoek naar patronen van discriminatie, racisme en ongelijkheid in Rotterdam voortgezet.

Het Rotterdam Inclusivity Project verricht sinds 2021 onderzoek naar discriminatie in de stad en draagt met haar inzichten bij aan het verbeteren van het beleid. De afgelopen jaren is er kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar discriminatie in Rotterdam als geheel en naar de buurten. Deze kwantitatieve basis stelt het team in staat om zich de komende periode te richten op kwalitatief onderzoek naar hoe verschillende vormen van discriminatie zich manifesteren in de stad.

Via de zal het onderzoeksproject resultaten en gebruikte data openbaar maken. De website wordt een plek waarop een breed publiek van maatschappelijk werkers, beleidsmedewerkers en andere geÔnteresseerden zelf met de data aan de slag kunnen gaan.

Dit convenant maakt een nieuwe verdiepingsslag mogelijk in het verkrijgen van inzicht in discriminatiepatronen en het ontwikkelen van effectieve strategieŽn om discriminatie in Rotterdam tegen te gaan. Deze lange termijnalliantie biedt ruimte voor de drie partijen om hun doelen in synergie te behalen, voor de gemeente biedt het de mogelijkheid om evidence-based beleidsvorming op het gebied van antidiscriminatie en inclusie te creŽren. RADAR kan haar kennis van discriminatie-ervaringen inbrengen en de gemeente adviseren, en de Erasmus Universiteit kan ’middenin de stad’ onderzoek uitvoeren en kennis delen met de betrokken organisaties.

Het convenant werd ondertekend door Annemarie Willemsen, afdelingshoofd Sameleven bij de Gemeente Rotterdam; Sjaak van der Linde, directeur-bestuurder van antidiscriminatiebureau RADAR ; en Peter Scholten namens de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 0683676038, kooistra@essb.eur.nl