nieuws

« TERUG

MilieuResults 121 - 140 of 142.


Milieu - Biowetenschappen - 05.09.2022
Temperatuur in Tiny Forest op hete dagen wel 20 graden lager dan op straat
Tiny Forests vormen een goede oplossing in de strijd tegen droogte en hittestress in de stad. Onderzoek door Wageningen Environmental Research laat zien dat de temperatuur in de zomer in een Tiny Forest meer dan 20 graden lager kan zijn dan de temperatuur op straat.

Milieu - 01.09.2022
Grote plantendiversiteit vaak in kleinste gebieden
Grote plantendiversiteit vaak in kleinste gebieden
Raar maar waar: de steppen van Oost-Europa herbergen een vergelijkbaar aantal plantensoorten als de regio's van het Amazoneregenwoud. Dit is alleen te zien wanneer soorten worden geteld in kleine steekproefgebieden in plaats van hectaren land. Een internationaal onderzoeksteam heeft nu aangetoond hoezeer de ramingen van de plantendiversiteit veranderen als het bemonsteringsgebied varieert van enkele vierkante meters tot hectaren.

Biowetenschappen - Milieu - 01.09.2022
De toekomst van echte melk zonder de koe
De toekomst van echte melk zonder de koe
"Misschien kunnen we ooit op een dak middenin de stad eiwitten produceren", zegt Julia Keppler van het Laboratorium van Levensmiddelenproceskunde. Dit lab bestudeert melkeiwitten die zijn gemaakt door cellen in plaats van koeien. De komende vier jaar zet ze met haar collega's grote stappen op dit nieuwe pad in de eiwittransitie.

Chemie - Milieu - 01.09.2022
Universiteit Utrecht lanceert nieuw instituut voor duurzame en circulaire chemie
De Universiteit Utrecht is per 1 september een nieuw onderzoeksinstituut rijker: het Institute for Sustainable and Circular Chemistry.

Biowetenschappen - Milieu - 01.09.2022
Impuls voor interdisciplinair duurzaamheidsonderzoek aan de Universiteit Utrecht
Het relatief nieuwe Science for Sustainability -platform aan de Universiteit Utrecht financiert vier nieuwe PhD-posities. De onderzoeksprojecten, opgezet door excellente Utrechtse studenten, gaan maatschappelijke uitdagingen aan op het gebied van duurzaamheid, vanuit een interdisciplinair perspectief.

Milieu - 31.08.2022
Doemscenario’s voor klimaatverandering
De opening van het academisch jaar op 5 september staat in het teken van planetary boundaries (planetaire grenzen). Wat zijn dat, hoe kun je ze onderzoeken en zijn ze te gebruiken in het dagelijkse leven? Vandaag deel 3: Marten Scheffer, een van de sprekers tijdens de opening. Marten Scheffer , hoogleraar Aquatische ecologie, werkt al lange tijd aan kritische grenzen.

Milieu - 24.08.2022
Wetenschappers brengen broeikas-gassen en luchtverontreiniging in Rotterdam in kaart
Deze week start een campagne voor het meten van de stedelijke emissies van broeikasgassen en luchtvervuiling in de regio Rotterdam. Wetenschappers van diverse onderzoeksinstellingen, waaronder Wageningen University & Research, onderzoeken tijdens deze campagne hoe we de vermindering van stedelijke uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling - die gepland is voor de komende jaren in het kader van de energietransitie - het best kunnen monitoren met atmosferische metingen.

Milieu - Economie - 12.08.2022
Onderzoekers vinden verband tussen ’engagement’ en CO2-uitstoot bedrijven
Investeerders gaan steeds vaker in gesprek met bedrijven over hun impact op het milieu en de maatschappij. In jargon heet dit engagement. Dit lijkt vruchten af te werpen. Dat blijkt uit een onderzoek door de Universiteit Maastricht. De onderzoekers vergeleken de resultaten van bedrijven waar engagement plaatsvond met bedrijven waar dat niet gebeurde.

Milieu - 10.08.2022
Spons ’niest’ afval uit
Sponzen behoren tot de oudste dieren op aarde en spelen een belangrijke rol in veel ecosystemen onder water. Uit een nieuwe studie van UvA-onderzoeker Niklas Kornder en collega's blijkt dat sponzen 'niezen' om hun waterkanalen schoon te maken. Daarbij geeft de spons een soort slijm af dat door andere dieren in zijn omgeving wordt opgegeten.

Milieu - 04.08.2022
Pro-actief risicobeheer nodig om de gevolgen van extreme overstromingen en droogtes te beperken
Overstromingen en droogtes nemen toe in vele delen van de wereld en veroorzaken ernstige schade. Uit een nieuwe studie blijkt dat het afstemmen van risicobeheersmaatregelen op de ergste overstroming of droogte die zich tot dusver heeft voorgedaan, niet volstaat om de gevolgen van nooit eerder voorgekomen gebeurtenissen te beperken.

Milieu - 02.08.2022
Methaanuitstoot meren kan fors verminderd worden met nieuwe aanpak
Methaanuitstoot meren kan fors verminderd worden met nieuwe aanpak
Meren en andere zoetwatersystemen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van veel methaan, wat na CO2 de belangrijkste bron van broeikasgassen is wereldwijd. Door regelmatig te baggeren en Phoslock (een fosfaatbindend kleideeltje) in te zetten kan de uitstoot in deze meren met meer dan de helft teruggedrongen worden.

Milieu - Biowetenschappen - 28.07.2022
Hoe olifanten zich aanpassen aan verschillende menselijke ontwikkelingen
Hoe olifanten zich aanpassen aan verschillende menselijke ontwikkelingen
De verplaatsing van olifanten door wildcorridors wordt direct beÔnvloed door verschillende vormen van menselijke druk en ontwikkeling, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Elephants Without Borders (EWB) en de Radboud Universiteit. Hun onderzoek, dat vandaag gepubliceerd is in Frontiers in Conservation, is het eerste dat dieper ingaat op hoe verschillende vormen van landgebruik van invloed zijn op het gedrag van olifanten en hun gebruik van wildcorridors.

Biowetenschappen - Milieu - 25.07.2022
Wanneer krijgen vissen ademnood?
Grotere vissoorten komen sneller in ademnood in opwarmend water dan kleine vissoorten. Hetzelfde geldt voor vissen met grote cellen, zagen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Bovendien zijn zeevissen minder goed bestand tegen zuurstofarm water dan zoetwatervissen. Met deze inzichten willen de onderzoekers uiteindelijk kunnen voorspellen welke soorten in gevaar komen bij veranderingen in het water door klimaatopwarming en industriŽle vervuiling.

Milieu - 28.06.2022
Voedselaanbod weidevogels mogelijk onder druk door bestrijdingsmiddelen
Onderzoekers hebben in 23 Gelderse rundveebedrijven 129 verschillende bestrijdingsmiddelen teruggevonden, die waarschijnlijk negatieve impact hebben op weidevogels. De onderzoeksbureaus Buijs Agro-services en WECF Nederland publiceerden hierover in 2019 al een rapport, maar hebben het onderzoek recentelijk in samenwerking met wetenschappers van de Radboud Universiteit uitgebreid en gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science of the Total Environment.

Materiaalwetenschap - Milieu - 22.06.2022
Onderzoekers ontwerpen bluetooth dat blijft werken zonder continue stroom
Onderzoekers ontwerpen bluetooth dat blijft werken zonder continue stroom
Internet of Things nu mogelijk zůnder batterijen of continue stroom, dankzij de uitvinding van 'intermittently-powered bluetooth' FreeBie Als het aan TU Delft onderzoekers Jasper de Winkel en Przemyslaw Pawelczak ligt, dan is de toekomst van het Internet of Things (IoT) er ťťn zonder batterijen. Ze hebben nu energiezuinige tweerichtingscommunicatie via intermittently-powered bluetooth aan hun arsenaal toegevoegd - voor probleemloze IoT-communicatie, zelfs als de energie even opraakt.

Architectuur - Milieu - 11.05.2022
Een nieuwe omgang met comfort
Een nieuwe omgang met comfort
De invloed van innovaties in verwarming en ventilatie op het ontwerp en gebruik van gebouwen, 1840-1920 11 mei 2022 Door de klimaatcrisis en coronapandemie staan verduurzaming en ventilatie van gebouwen volop in de belangstelling; tegelijkertijd is het opmerkelijk hoe weinig aandacht de beheersing van het binnenklimaat in de Nederlandse bouwhistorie en architectuurgeschiedenis heeft gekregen.

Milieu - 22.12.2021
Wetenschappers meten stedelijke emissies van broeikasgassen en luchtverontreiniging in Rotterdam
Wetenschappers van de TU Delft gaan samen met diverse onderzoeksinstellingen onderzoeken hoe vermindering van uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling het best met atmosferische metingen gemonitord kunnen worden. Maandag 22 augustus start de meetcampagne in de regio Rotterdam. De TU Delft zet mobiele radarapparatuur in om stedelijke emissies in kaart te brengen.

Milieu - 21.05.2021
Biodiversiteit monitoren vanuit de ruimte
Biodiversiteit monitoren vanuit de ruimte
Een internationale groep van deskundigen heeft een prioriteitslijst gepubliceerd van biodiversiteitsgegevens die vanuit de ruimte kunnen worden gemeten. Deze meetgegevens bieden veelbelovende mogelijkheden voor verbetering van de directe monitoring van de biodiversiteit via satellieten. Het onderzoek, met UvA-onderzoeker dr. W. Daniel Kissling als coauteur, is nu gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Ecology & Evolution.

Milieu - Biowetenschappen - 26.03.2021
Het meten van vogelmigratie boven ARTIS in het kader van een demonstratieproject
Het meten van vogelmigratie boven ARTIS in het kader van een demonstratieproject
Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben bij het olifantenverblijf in ARTIS een BirdScan radar geÔnstalleerd om vogel migratie te meten. Deze BirdScan radar is onderdeel van de eerste locatie van het nationale onderzoeksproject ARISE , dat het ultieme doel heeft om de biodiversiteit in Nederland te monitoren.

Milieu - Biowetenschappen - 21.04.2020
Succesvol natuurherstel vereist nieuwe benadering
Succesvol natuurherstel vereist nieuwe benadering
Hoe kunnen we de biodiversiteit en ecosystemen op aarde beschermen? Voor succesvol natuurherstel is het noodzakelijk om gericht te kijken naar de complexiteit van ecosystemen, bijvoorbeeld naar de interactie tussen soorten en evolutieprocessen. Dit stelt een internationale groep wetenschappers, onder wie UvA-bodemecoloog Elly MorriŽn, in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Ecology & Evolution.