nieuws

« TERUG

MilieuResults 1 - 20 of 138.


Milieu - 04.06.2024
Duurzaam plastic is niet de oplossing, waarschuwen onderzoekers
Met de honderden miljoenen tonnen plastic die jaarlijks worden geproduceerd en gebruikt, is het geen verrassing dat mensen op zoek zijn naar alternatieven. Toch zijn de zogenaamde 'duurzame kunststoffen' nog geen gouden greep, waarschuwen onderzoekers Sara Gonella en Vincent de Gooyert van de Radboud Universiteit.

Milieu - 03.06.2024
Dooiende permafrost: geen tikkende tijdbom, wel een dringend probleem
Dooiende permafrost: geen tikkende tijdbom, wel een dringend probleem
De dooi van permafrost vormt geen 'tipping point' voor het wereldwijde klimaat. Dat is de conclusie van een internationale groep wetenschappers, waaronder aardwetenschapper Moritz Langer. Permafrost dooit juist in lijn met de opwarming van de aarde. 'Er is geen veilige marge waarbinnen de aarde kan opwarmen, zoals een tipping point suggereert.' Permafrost, permanent bevroren bodems, slaan grote hoeveelheden organische koolstof op in de vorm van dood plantaardig materiaal.

Milieu - Aardwetenschappen - 22.05.2024
Zeewierbossen zijn een over het hoofd geziene component van de opslag van koolstof in de oceanen
Zeewierbossen zijn een over het hoofd geziene component van de opslag van koolstof in de oceanen
Een baanbrekend onderzoek door een internationaal team van onderzoekers heeft aangetoond dat zeewierbossen een belangrijke bijdrage leveren aan de opslag van koolstof in de oceanen. Hun onderzoek schat dat de zeewierbossen op aarde elk jaar 56 miljoen ton koolstof (tussen de 10 en 170 miljoen ton) naar diepe putten in de oceaan transporteren.

Milieu - 26.04.2024
Extra inspanningen nodig om internationale biodiversiteitsdoelen te halen
Er zijn extra inspanningen nodig om internationale biodiversiteitsdoelen te halen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, gepubliceerd in Science waar wetenschappers van de Radboud Universiteit bij betrokken zijn. Ook lijkt dat klimaatverandering halverwege de 21e eeuw de belangrijkste oorzaak van de afname van biodiversiteit zou kunnen zijn.

Milieu - 15.04.2024
Nieuw model voor voedselproductie, biodiversiteit en landrechten
Nieuw model voor voedselproductie, biodiversiteit en landrechten
Grootschalige voedselproductie lijkt vaak op gespannen voet te staan met het beschermen van biodiversiteit. Maar volgens nieuw onderzoek van milieugeograaf Camille Venier-Cambron hoeft dat niet zo te zijn. -Het is mogelijk een toekomst te verkennen die voldoet aan onze doelstellingen op het gebied van voedselproductie, behoud van biodiversiteit.

Milieu - 07.03.2024
Verlies van ecosystemen brengt hogere kosten met zich mee dan eerder werd berekend
Over de hele wereld zien dieren plantensoorten en hun leefgebieden verdwijnen. Hiermee verliezen we ook de 'diensten' die zij leveren, bijvoorbeeld het filteren van water of het bestuiven van gewassen. Een internationaal onderzoeksteam met onder andere Sjak Smulders van Tilburg University heeft een nieuwe berekeningsaanpak voorgesteld om deze toekomstige 'voordelen' van de natuur vast te leggen.

Milieu - 15.02.2024
Tropische regenwouden verliezen wereldwijd hun veerkracht
Tropische regenwouden verliezen wereldwijd hun veerkracht
Tropische regenwouden herbergen een schat aan biodiversiteit, maar naderen wereldwijd een kritiek punt. De drastische achteruitgang gaat sneller dan verwacht, concludeert een internationaal onderzoeksteam. Het team bestaat onder andere uit bioloog Hans ter Steege, verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Naturalis Biodiversity Center.

Milieu - 12.02.2024
Wolken verdwijnen als sneeuw voor de zon tijdens zonsverduistering
Wolken verdwijnen als sneeuw voor de zon tijdens zonsverduistering
Stapelwolken boven land beginnen bijna direct te verdwijnen tijdens een gedeeltelijke zonsverduistering. Dat laat nieuw onderzoek zien van het KNMI en de TU Delft. Tot voor kort resulteerden satellietmetingen tijdens de verduistering in donkere vlekken in de wolkenkaart. Dankzij een nieuwe methode konden de metingen worden hersteld.

Milieu - 26.01.2024
Destabiliserende interacties in het klimaatsysteem: De wisselwerking tussen kantelpunten
Bij een opwarming van meer dan 2°C neemt het risico sterk toe dat één kantelelement andere kantelelementen in het klimaatsysteem activeert. De meeste van deze interacties tussen kantelelementen zijn destabiliserend. Dit blijkt uit een nieuwe studie , uitgevoerd door een internationaal team van wetenschappers onder leiding van Anna von der Heydt van de Universiteit Utrecht en Nico Wunderling van het Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Milieu - 11.01.2024
Biomaterialen leiden tot een forse reductie in broeikasgasemissies, maar nog niet klimaatneutraal
Biomaterialen leiden tot een forse reductie in broeikasgasemissies, maar nog niet klimaatneutraal
Gemiddeld genomen stoten biomaterialen 45% minder broeikasgassen uit dan de fossiele materialen die ze vervangen. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nature Communications. Er zijn echter grote verschillen tussen biomaterialen en er is meer nodig om volledig klimaatneutraal te zijn.

Milieu - 09.01.2024
Zo effent hoogleraar René Janssen de weg voor betere zonnecellen
Zo effent hoogleraar René Janssen de weg voor betere zonnecellen
Een hoogleraar aan de TU/e heeft samen met collega's een manier gevonden om perovskiet zonnecellen te verbeteren. Een elektrische auto, warmtepomp, of robotgrasmaaier: de wereld elektrificeert, en dus liggen steeds meer daken vol met zonnepanelen. Nederland behoort zelfs tot de Europese kopgroep als het gaat om het opwekken van zonne-energie.

Milieu - 08.01.2024
Als water schaars wordt, gaat de kwaliteit ervan vaak achteruit
Als water schaars wordt, gaat de kwaliteit ervan vaak achteruit
Droogte en hittegolven veroorzaken grote economische schade. Om waterschaarste te verminderen pleit hydroloog  Michelle van Vliet  voor een beter begrip van de wisselwerking tussen waterkwaliteit en watergebruik. Waterschaarste is meer dan alleen een fysiek gebrek aan water. De groeiende waterschaarste heeft drie oorzaken: een afnemende beschikbaarheid van water, een toenemend watergebruik en een verslechtering van de waterkwaliteit, waardoor het ongeschikt is voor bepaalde toepassingen of functies.

Milieu - 20.12.2023
Kleine riviertjes vertellen het verhaal over dooiende permafrost
Welk effect heeft klimaatverandering op de permafrost in het Noordpoolgebied? Aardwetenschapper Niek Speetjens deed onderzoek in Canada en ontdekte dat juist de kleine riviersystemen veel inzicht bieden in de dooi van permafrost. Permafrost, bodem die permanent bevroren is, dooit door klimaatverandering.

Milieu - 06.12.2023
Grootste onderzoek ooit naar kantelpunten gepresenteerd op COP28
Vandaag verschijnt er op de klimaatconferentie COP28 in Dubai een groot, internationaal onderzoeksrapport: het Global Tipping Points Report. Uit het rapport blijkt dat cruciale kantelpunten in het klimaatsysteem van de aarde steeds dichterbij komen. Dit zijn momenten waarop een kleine verandering een onomkeerbare transformatie teweegbrengt.

Milieu - 29.11.2023
2,45 miljoen voor onderzoek naar oplossen PFAS in Utrecht Science Park
2,45 miljoen voor onderzoek naar oplossen PFAS in Utrecht Science Park
Het PFAS Living Lab van de Universiteit Utrecht heeft een subsidie van 2,45 miljoen ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Water. Daarmee gaan onderzoekers een met PFAS verontreinigd veld op de Universiteit Utrecht en andere locaties onderzoeken. Wereldwijd zijn grote stukken land verontreinigd met PFAS.

Milieu - 15.11.2023
Kap van mangrovebossen verslechtert 'vermoddering'
Kap van mangrovebossen verslechtert ’vermoddering’
In sommige delen van Nieuw-Zeeland worden mangrovebossen gekapt om de ophoping van modder te verminderen doordat de modder naar zee kan spoelen. Aan het eind van de 19e eeuw begonnen Europese kolonisten in Nieuw-Zeeland met grootschalige ontbossing en landbouw, waardoor de hoeveelheid sediment in rivieren toenam.

Aardwetenschappen - Milieu - 31.10.2023
Wetenschap en burgers werken samen om natuurlijk opruimproces van methaan te begrijpen
Hoe zorgt Saharastof ervoor dat het krachtige broeikasgas methaan uit de atmosfeer boven de Atlantische Oceaan verdwijnt? Onlangs zijn de Universiteit Utrecht en andere instituten gestart met een onderzoeksproject in samenwerking met de scheepvaartindustrie om deze vraag te beantwoorden. Het project wordt gefinancierd door een NGO genaamd Spark Climate Solutions en volgens de wetenschappers kunnen de resultaten mogelijk leiden tot een veilige en effectieve kunstmatige verwijdering van methaan uit de atmosfeer.

Milieu - 17.10.2023
Ruimtelijke patronen tonen spanning tussen landbehoud en behoeften aan levensonderhoud
Ruimtelijke patronen tonen spanning tussen landbehoud en behoeften aan levensonderhoud
Er zijn duidelijke ruimtelijke patronen die laten zien waar spanningen kunnen ontstaan tussen landbehoud en de bestaansbehoeften van de bewoners. Dat is de conclusie van een nieuwe publicatie in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), geschreven door milieuwetenschapper Camille Venier-Cambron.

Milieu - 16.10.2023
Nieuwe manier van nudging leidt tot duurzamere maaltijd
Nieuwe manier van nudging leidt tot duurzamere maaltijd
Als je mensen eerst zelf laat nadenken of ze duurzame keuzes willen maken in hun eetgedrag, wordt het makkelijker ze daarna een duwtje in de juiste richting te geven. Dat concludeert milieuen gedragseconoom Sanchayan Banerjee. Ons huidige dieet, met veel vlees en zuivel, stoot veel CO2 uit en past daardoor niet in wereldwijde klimaatdoelen.

Milieu - 13.10.2023
Aanpassingen aan klimaatverandering wereldwijd te ongecoördineerd
Een nieuw uitgebreid onderzoek van meer dan 1400 wetenschappelijke studies laat de uitdagingen zien van aanpassing aan klimaatverandering. Uit het onderzoek volgt belangrijke kritiek: het systematisch netwerken van verschillende groepen actoren is over het algemeen onvoldoende. Met name individuen en huishoudens die geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering dragen de grootste last.