Forse toename chronische angst- en depressieve klachten bij jong volwassenen

- EN- NL

Sinds de corona-uitbraak is het aantal jongvolwassenen met matige tot ernstige chronische angsten depressieve klachten sterk toegenomen. In het jaar vr de corona uitbraak had 16,7% van de 18-24 jarigen last van matig tot ernstige chronische angsten depressieve klachten. Zij kampten met deze klachten in maart 2019, november 2019 en in maart 2020. In het jaar n de corona uitbraak was dit toegenomen tot 21,4%. Dat gaat omgerekend om een toename van circa 73.000 jongvolwassenen.

Bij de gehele volwassen Nederlandse bevolking nam het percentage volwassenen met chronische angsten depressieve klachten in deze periode licht toe van 10,9% naar 11,9%. Bij werkenden, werkenden met kinderen, volwassenen met een niet-westerse achtergrond, en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten verschilden de percentages chronische angsten depressieve klachten vr en n de uitbraak statistisch gezien niet.

Dit zijn de hoofdresultaten van een nieuw omvangrijk longitudinaal onderzoek onder een representatieve groep van circa 3.500 volwassenen. Het onderzoek is uitgevoerd door Tranzo - Tilburg University, Centerdata, Fonds Slachtofferhulp, GGz Breburg, Nivel en Amsterdam UMC.

Het onderzoek is gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Journal of Affective Disorders. Voor het onderzoek zijn angsten depressieve klachten van vr de corona uitbraak (in maart 2019, november 2019 en maart 2020) en n de uitbraak (in november 2020, maart 2021 en november 2021) van de 3.500 deelnemers geanalyseerd.

De resultaten tonen dat de volwassen Nederlandse bevolking als geheel de pandemie redelijk heeft doorstaan en weerbaar was. Voor de circa 1,54 miljoen 18-24 jarigen geldt dat dus in veel mindere mate: in het jaar vr corona kampte circa 255.000 jongvolwassenen met matig tot ernstige chronische angsten depressieve klachten. In het jaar n de uitbraak was dat aantal gestegen naar circa 328.000.

Neem contact op met wetenschapscommunicatie

Voor algemene persvragen