Met een joint op autorijden: kan dat?

- EN- NL

Aanpak van rijden onder invloed van cannabis: internationale onderzoekers bundelen krachten om beleid en wetgeving wereldwijd te informeren

De International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety (ICADTS) heeft nieuwe richtlijnen vrijgegeven die een samenvatting geven van het meest recente onderzoek over rijden onder invloed van cannabis. De factsheets moeten beleidsmakers inzicht geven in de gevolgen van cannabisgebruik in het verkeer. Ze zijn ontwikkeld in overleg met vooraanstaande onderzoekers op het gebied van rijden onder invloed uit 11 landen, waaronder de Universiteit Maastricht.

Wereldwijd zijn er veel vragen bij beleidsmakers over het gebruik van cannabis in het verkeer. Hoewel cannabis invloed lijkt te hebben op de rijvaardigheid, zijn er veel individuele verschillen in hoe iemand reageert. Reden voor de ICADTS om een werkgroep op te zetten van experts. De werkgroep werd gezamenlijk voorgezeten door de UM, de Traffic Injury Research Foundation Canada (TIRF) en Swinburne University in Australië.

De tekst loopt door onder de foto

Waar het voor alcohol duidelijk is waar de grens ligt voor veilig rijgedrag, is dit voor cannabis niet helemaal duidelijk: "In tegenstelling tot alcohol is het onderzoek naar de schadelijke effecten van THC - het werkende bestandsdeel van cannabis - op het rijden veel complexer, omdat er bij cannabis geen duidelijk verband is tussen de hoeveelheid en het effect ervan", zegt Jan Ramaekers, onderzoeker aan de UM en voormalig voorzitter van de ICADTS.

Zijn collega Robyn Robertson, medevoorzitter en CEO van TIRF, legt uit: "Bij alcohol geeft een alcoholconcentratie in het bloed (BAC) nauwkeurig de hoeveelheid geconsumeerde alcohol weer. Ondanks variaties tussen proefpersonen, toont onderzoek aan dat naarmate de BAC stijgt, ook de mate van rijstoornis toeneemt. THC-concentraties weerspiegelen echter niet accuraat de hoeveelheid geconsumeerde cannabis of de mate van rijvaardigheidsbeperking van individuele bestuurders, dus het bepalen van de mate van beperking is veel complexer en minder eenduidig".

Ondanks individuele variaties in de reactie op cannabis, zijn de onderzoekers het erover eens dat cannabis invloed kan hebben op het rijgedrag. In combinatie met alcohol is het zelfs bij gebruik in lage doses een gevaar om in de auto te stappen. Beleid op dit vlak is hard nodig. In Nederland is de verkoop van cannabis formeel strafbaar, maar deze wordt al decennialang gedoogd onder voorwaarden. Recent hebben een aantal landen recreatief en/of medisch cannabisgebruik gelegaliseerd, waaronder Canada, Georgië, Malta, Mexico, Zuid-Afrika en Uruguay. In ruim een derde van de staten van de VS is cannabis legaal. Andere rechtsgebieden, zoals Duitsland, overwegen een dergelijke stap en deze wereldwijde trend zal zich waarschijnlijk voortzetten. Dat vergroot ook de noodzaak van een gecoördineerde aanpak van cannabisgebruik in het verkeer.

Tot nu toe hebben rechtsgebieden een verscheidenheid aan wettelijke benaderingen gekozen om het probleem van rijden onder invloed aan te pakken. "Een prioriteit voor de toekomst is het tot stand brengen van een grotere uniformiteit in de manier waarop een verminderde rijvaardigheid wordt vastgesteld en waarop de resultaten worden geregistreerd. Dit zou ons in staat stellen om gegevens van verschillende jurisdicties te bundelen en het effect van de uitbreiding van de legalisering op de verkeersveiligheid beter te beoordelen", vertelt Tom Arkell, Research Fellow aan de Swinburne University of Technology.

Voor meer informatie zie de website van het ICADTS.