Tilburg Universiteit


Tilburg Universiteit   link
Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg

news.myScience

Van kabinetsformatie tot burenruzie: nieuw democratisch contract kan conflicten oplossen

Politiek - 7.05

Onze rechtsorde moet vernieuwen om te zorgen dat we tot aanvaardbare beslissingen komen als de belangen botsen en we toch samen verder moeten. Juridisering en polarisatie leggen de landelijke besluitvorming plat. Te veel mensen die thuis, op het werk of in hun bedrijf in een conflict terecht komen, komen daar niet meer uit. We hebben een nieuw democratisch contract nodig om conflicten op te lossen, betoogt hoogleraar Maurits Barendrecht. Hij neemt op vrijdag 17 mei afscheid als hoogleraar Innovatie van Rechtssystemen van de Universiteit van Tilburg, met de rede 'Responsief recht... hoe werkt dat' Een democratisch contract om conflicten op te lossen'.

Administratie - 22.04

Digitale overheid is bestuurlijk blind voor miljoenen ’niet gemiddelde’ burgers

Bestuursrecht is ontworpen voor 'de normale burger' met een gemiddeld inkomen, opleiding en intellectuele en digitale vaardigheden, een stabiel gezin, gezond en onafhankelijk van de overheid.

Inovatie - 11.04

Pessimisme over maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op overwegingen ouderschap

Nieuw sociologisch onderzoek van Tilburg University toont aan dat een pessimistisch beeld van de toekomst waarin de volgende generatie zal opgroeien, van invloed is op de beslissing van jonge mensen om aan het ouderschap te beginnen. "Voor mensen met een pessimistische blik op de toekomst geldt dat het niet alleen bij praten blijft: de kans dat zij de overstap maken naar het ouderschap, is daadwerkelijk minder waarschijnlijk".

Economie - 26.03

Hoe zorg je ervoor dat mensen minder sociaal wenselijk antwoorden?

Marketing onderzoeker Rik Pieters heeft, samen met collega's van andere universiteiten, een nieuwe, indirecte vraagtechniek ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de kans groter is dat mensen waarheidsgetrouw antwoorden op gevoelige vragen. De techniek kan onder andere gebruikt worden bij het afnemen van enquêtes of bij het maken van beleid.

Media - 22.03

Nieuw: expertpagina’s voor pers

Om journalisten en andere geïnteresseerden beter van dienst te kunnen zijn, introduceert Tilburg University de expertpagina's. Hier vind je een selectie van onze experts op verschillende wetenschapsterreinen.

Inovatie - 16.04

Regulering van technologie vraagt om ander mensbeeld

Bij de regulering van digitale technologie, zoals generatieve AI en algoritmen, gaat het meestal over de technologie en niet zozeer over de mens die ermee omgaat.

- 5.04

Ook 66-plussers doen aan online agressie

Online agressie of het opzettelijk kwetsen van anderen online wordt vooral bestudeerd bij jongeren en jongvolwassenen. Maar nieuw onderzoek toont aan dat ook 66-plussers aan online agressie doen.

Gezondheid - 26.03

Cruciale behoefte aan meer ondersteuning voor naasten van kankerpatiënten in laatste levensfase

In nieuw promotieonderzoek van Laurien Ham wordt aandacht besteed aan de vaak onderbelichte groep rondom kankerpatiënten: de naasten. Het onderzoek, uitgevoerd aan Tilburg University i.s.m. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), belicht de emotionele, sociale en existentiële uitdagingen waar naasten van patiënten met ongeneeslijke kanker mee geconfronteerd worden in het laatste levensjaar van hun dierbare.

Carrière - 19.03

Buitensporige flexibiliteit vanwege flexibele contracten is slecht voor welzijn werknemers

Op vrijdag 22 maart 2024 verdedigt José Gabriel Carreño zijn proefschrift, getiteld Three Essays on Wage Compensation and Flexible Contracts. In zijn onderzoek ontdekte Carreño dat lange tijd werken op flexibele contracten kan leiden tot een verminderd gevoel van welbevinden onder werknemers. Buitensporige flexibiliteit, hoewel tot op zeker hoogte gunstig voor economische stabiliteit, kan zorgen voor een gevoel van onzekerheid bij werknemers, wat een slecht effect heeft op hun algehele welzijn.