Zwaartekracht voor veerkracht samenleving, cybersecurity en tastzin planten

Zwaartekracht voor veerkracht samenleving, cybersecurity en tastzin planten
Drie projecten waarbij VU-onderzoekers betrokken zijn, ontvangen een Zwaartekracht-subsidie van het ministerie van OCW. Het gaat om onderzoeken naar het aanpassingsvermogen van samenlevingen bij crises, cybersecurity en de tastzin van planten.

Veerkracht tijdens crises

Samenlevingen worden steeds vaker geteisterd door overstromingen, pandemieŽn en terroristische aanslagen. Deze crises bedreigen niet alleen het welzijn en de veiligheid van een samenleving, maar ook de samenhang en eenheid hierbinnen. Een van onderzoekers van vijf universiteiten gaat de komende jaren onder de naam Adapt! en met een subsidie van 23 miljoen euro onderzoeken welke culturele, sociaal-maatschappelijke en beleidsmatige capaciteiten nodig zijn om dergelijke crises het hoofd te bieden.

Sommige gemeenschappen dreven uit elkaar tijdens de coronapandemie, terwijl andere juist overeind bleven. Waar ligt dit precies aan? Het Adapt!-team gaat dat onderzoeken, dankzij het verkrijgen van de prestigieuze Zwaartekracht-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). "Tijdens de pandemie werd duidelijk dat de kernwaarden van open samenlevingen, zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit, uitgehold kunnen raken", stelt Adapt!-trekker en historicus Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht). "We willen weten hoe je dat voorkomt en hoe je als samenleving beter kan reageren op een crisis."

"Door het combineren van disciplines leren we wat werkt", vertellen bestuurskundige Arjen Boin (Universiteit Leiden), psycholoog Paul van Lange en filosoof-theoloog Rik Peels (Vrije Universiteit Amsterdam).

Cybersecurity

Cybersecurity wordt vaak afgeschilderd als een onderwijsprobleem of een gebrek aan middelen, waarbij de schuld geschoven wordt op gebruikers, systeembeheerders of budgethouders die de mogelijkheden voor systeembeheer beperken. Veel moeilijke problemen blijven echter onopgelost omdat deze gecoŲrdineerd wetenschappelijk onderzoek vereisen. Het ’Challenges in Cyber Security’-project brengt daarom toponderzoekers samen uit de hoek van de harde wetenschap op het cybersecurityterrein. Het project krijgt §21,5 miljoen toegekend voor een periode van tien jaar en wordt geleid door de TU/e. Vanuit de VU is Herbert Bos, hoogleraar beveiliging van computersystemen, betrokken.

Tastzin van planten

Dat planten aanraking ’voelen’, weten biologen al pakweg honderd jaar. Denk maar aan vleesetende planten die hun bladeren dichtklappen zodra ze er een prooi op voelen. Maar hoe dat op cellulair niveau precies werkt, zonder hersenen of zenuwen, is nog altijd onduidelijk. In het nieuwe project ’Green Tissue Engineering’ gaan onderzoekers van Wageningen, Utrecht, Nijmegen, Eindhoven, Groningen, Amsterdam (VU) en Leiden hier samen aan werken. Wageningse biochemici Joris Sprakel en Dolf Weijers leiden het consortium. Vanuit de VU is Gijs Wuite, hoogleraar natuurkunde van levensprocessen, betrokken.
Over Zwaartekracht
Met Zwaartekracht stimuleert de overheid onderzoek van groepen topwetenschappers in Nederland om tot de wereldtop te behoren. De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gevraagd de selectieprocedure voor dit geldstroomprogramma uit te voeren. Bekijk hier het bericht van de NWO.

Zwaartekracht is bestemd voor consortia van wetenschappers die binnen hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk wetenschappelijk onderzoek verrichten. Doel is om onderzoeksprogramma’s te stimuleren tot doorbraken van internationaal niveau.