WUR en Wageningen in teken van ’planetary boundaries’

- EN- NL

"De mensheid verlegt de grenzen van onze planeet. We mogen die grenzen niet voortdurend ongestraft overschrijden’’, aldus Sjoukje Heimovaara, de nieuwe bestuursvoorzitter van WUR. Het vertelt eigenlijk alles over het thema Planetary Boundaries dat maandag centraal stond tijdens de opening van het academisch jaar 2022/2023.

Aangezien dit thema perfect aansluit bij de missie van WUR -’To explore the potential of nature to improve the quality of life’- is het niet vreemd dat deze keer is gekozen voor drie sprekers uit de eigen universiteit. Dat leidde wel tot totaal verschillende verhalen want de drie wetenschappers zijn ieder op hun eigen gebied bezig met planetary boundaries. Zo werd ook duidelijk dat WUR in veel vakgebieden en op talloze manieren bezig is met dit thema.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

De sprekers

Marten Scheffer , hoogleraar Aquatische ecologie, werkt al lange tijd aan kritische grenzen en doet onderzoek naar kantelpunten in ecosystemen. Hannah van Zanten is universitair hoofddocent bij Farming Systems Ecology en visiting professor aan Cornell University. Ze onderzoekt met een Circular Food Systems Model de planetaire grenzen van onze voedselproductie. De uitgangspunten van dat model zijn dat we binnen de grenzen van de planeet voldoende gezond voedsel kunnen produceren. Sociologe Jessica Duncan houdt zich bezig met de vraag: ’Hoe kunnen we onze productie en consumptie zo aanpassen dat ze binnen de planetaire grenzen blijven’. De presentaties werden uitgebeeld in animaties van de hand van Franka Wiggers.

Extra editie in centrum Wageningen

De opening van het academisch jaar kreeg deze editie een vervolg in de avonduren. In de Grote Kerk in het centrum van Wageningen werden de verhalen nogmaals gedeeld. Ruim 200 studenten en Wageningers waren op deze ’city-edition’ afgekomen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door singer/songwriter Sofia Dragt.