Weg van lawaai. Een unieke app die je oren opent

- EN- NL

Onderzoekster Karin Bijsterveld houdt niet van lawaai. Maar ze is wel gefascineerd door geluiden. Al eerder bracht ze een boek met CD’s uit met verhalen over de geschiedenis van geluid in en om de auto. Dankzij nieuwe technieken zoals GPS zijn deze en andere verhalen nu via een app te beluisteren, al rijdend over de A2, langs de plekken waar de verhalen over gaan.

Een nieuwe blik op geluid

Het is niet iets waar je dagelijks bij stilstaat, het geluid in en om een auto. Tenzij je daar natuurlijk veel overlast door ervaart, bijvoorbeeld als je langs een drukke snelweg woont. Bijsterveld dook in het onderwerp, en stuitte op verhalen die nooit eerder zó zijn verteld. Van de ’stilteweken’ die in de jaren dertig van de vorige eeuw het straatlawaai moesten beteugelen, tot de opkomst van de autoradio en fileberichten. Maar ook verrassende verhalen over de auto zelf. Het dichtslaan van de deur, het omdoen van de gordel, het starten van de motor enzovoorts. Het maakt allemaal geluid, maar we ervaren dat nooit zo bewust. Tot je de verhalen in de app hoort!

De weg van lawaai

Dankzij deze app krijgt de rit over de A2 van Amsterdam naar Maastricht en vice versa een nieuwe dimensie. Al rijdend langs bepaalde plekken en gebouwen krijgt de luisteraar verhalen te horen over de geschiedenis en achtergrond. Bijvoorbeeld over de geluidsschermen die vanaf de jaren zeventig de buitenwereld moesten beschermen, maar ook het uitzicht van de automobilist blokkeerden. Inmiddels krijgen architecten vaker de ruimte om dit noodzakelijk kwaad om te buigen tot een artistiek hoogstandje. Maar ook bijzonder om te weten dat, uit respect voor overledene, de bouw van de A2 tunnel in Maastricht tijdelijk werd stil gelegd zodat er geen geluidsoverlast was tijdens de begrafenis in de naast gelegen kerk.

Gratis gebruiken

De Weg van lawaai app is gratis te downloaden in de Apple app store   De app is onder leiding van onderzoekster Karin Bijsterveld gemaakt door medewerkers van de Universiteit Maastricht (tekst), Beeld en Geluid (historische audiofragmenten) en Q42 (app) en is medegefinancierd door de Stichting ArchiScienza (Fonds voor Architectuur en Wetenschap). De stem is van Rik van de Westelaken.