Vijf ERC Advanced Grants voor Vrije Universiteit Amsterdam

Hoogleraren Herbert Bos (beveiliging van computersystemen), Johannes de Boer (Biofotonica), Roberta Croce (Biofysica), Thomas Spijkerboer (Migratierecht) en Ulbe Bosma (Geschiedenis) van de Vrije Universiteit Amsterdam ontvangen van de Europese onderzoeksraad (ERC) ieder een Advanced Grant. Dit zijn de hoogst aangeschreven grants voor individuele onderzoekers die toegekend worden voor baanbrekend onderzoek. Bijzonder is dat maar liefst vijf wetenschappers van de VU een ERC advanced grant ontvangen, binnen de disciplines rechten, informatica, geschiedenis en zelfs twee keer binnen natuuren sterrenkunde.

"Ik ben bijzonder trots op deze welverdiende toekenning aan onze onderzoekers", reageert VU-rector magnificus Jeroen Geurts. "Niet alleen voor het innovatieve en baanbrekende onderzoek van deze wetenschappers, maar vooral ook voor de enorme betrokkenheid en toewijding waarmee deze onderzoekers zich inzetten voor een betere toekomst."

Immuno-OCT

Natuurkundige Johannes F. de Boer, hoogleraar Biofotonica bij de afdeling Natuur en Sterrenkunde, ontvangt een Advanced Grant voor zijn onderzoeksprogramma ’Immuno-OCT’. Hiermee zal hij een nieuwe optische endoscopische afbeeldingstechniek ontwikkelen om met een 10 tot 100 maal hogere resolutie dan nu mogelijk is, kanker in het menselijk lichaam op te sporen. De grote uitdaging is het ontwikkelen van hele kleine gemotoriseerde katheters die diep in het lichaam met licht zowel de structuur als de moleculaire samenstelling van weefsel kunnen bepalen.

Ghostbuster

Herbert Bos, hoogleraar beveiliging van computersystemen, ontvangt een Advanced Grant voor het onderzoeksprogramma ’Ghostbuster’ waarmee hij met een softwaremodel de meest geavanceerde aanvallen van hackers probeert te stoppen.
Lees verder.

Fared Well

Hoogleraar Biofysica Roberta Croce ontvangt een Advanced Grant voor haar onderzoeksprogramma ’Fared Well’ waarmee zij fotosynthese wil verbeteren. Fotosynthese houdt vrijwel al het leven op aarde in stand, maar het is erg inefficiënt. Momenteel wordt minder dan één procent van de beschikbare zonne-energie omgezet in biomassa in gewassen. Planten gebruiken alleen zichtbaar licht, waardoor meer dan de helft van het zonlicht dat ons bereikt, niet wordt gebruikt. Dit beperkt vooral de fotosynthese in gewassen.
Lees verder.

MIGJUST

Thomas Spijkerboer, hoogleraar Migratierecht, ontvangt een Advanced Grant voor het onderzoeksprogramma MIGJUST. Hiermee zal hij het niet onderkende, fundamentele conflict onderzoeken tussen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat in zijn migratiejurisprudentie een soevereiniteitsbenadering hanteert die sedentarisme normaliseert, en de Inter-Amerikaanse en Afrikaanse mensenrechtencommissie en -Hof, die een mensenrechtenbenadering hanteren die mobiliteit normaliseert. Deze fragmentatie van het internationaal recht speelt ook in VN-mensenrechtencomités.
Lees verder.

SevenFrontiers: The Global South in the Age of Early Industrial Capitalism

De ERC Advanced Grant die is toegekend aan Ulbe Bosma (hoogleraar Internationale Vergelijkende Sociale Geschiedenis aan de VU en senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis waar het project zal worden gehost) levert een belangrijke bijdrage aan meer begip van de immense transformerende effecten van handelsfronten in het mondiale Zuiden. die de opkomst van het vroege industriële kapitalisme voedden, in de beslissende jaren tussen het einde van de Napoleontische oorlogen en de opening van het Suezkanaal in 1869.

ERC Advanced Grants

De ERC kent de Advanced Grants van minimaal 2,5 miljoen euro toe aan vooraanstaande hoofdonderzoekers die een baanbrekend, ambitieus project willen nastreven. In totaal hebben 255 wetenschappers in Europa, waarvan 23 in Nederland een ERC Advanced Grant toegekend gekregen. Meer informatie is te vinden in het persbericht van ERC.