Universiteit Twente medetrekker van het nationaal netwerk voor Citizen Science

Het Citizen Science Nederland (CS-NL) netwerk kan haar werkzaamheden voorzetten dankzij een subsidie van Open Science NL van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO. De coördinatie ligt in handen van Universiteit Twente en Universiteit Leiden. De toekenning van de subsidie is op 28 mei 2024 feestelijk gevierd, waarbij tevens de visie voor dit netwerk is gepresenteerd in aanwezigheid van het team Open Science NL.  

subsidie

In maart 2024 heeft het nieuwe regieorgaan een subsidie van 1,1 miljoen euro toegekend aan het Citizen Science Nederland (CS-NL) netwerk om dit de komende vier jaar samen met de gemeenschap verder uit te bouwen en te professionaliseren. De coördinatie ligt in handen van Universiteit Leiden en Universiteit Twente. Het mede-coördineren van CS-NL stelt de UT in staat om haar voortrekkersrol in CS uit te dragen en de toekomst van Citizen Science in Nederland mede vorm te geven. 

Citizen Science Hub Twente

Bij de presentatie waren ook enkele leden aanwezig van de werkgroep Citizen Science die het Nationaal Programma Open Science hebben geadviseerd over de oprichting van een dergelijk netwerk. In de gepresenteerde visie is beschreven hoe het netwerk is ontstaan. Tevens worden de missie en doelen benoemd. De Citizen Science Hub Twente, dat vanuit DesignLab wordt gecoördineerd, is één van de trekkers van dit netwerk. De Citizen Science Hub Twente (CSHT) werd dankzij het Europese project INCENTIVE opgericht naar advies van de Shaping Expert Group Citizen Science. De CSHT heeft tot doel om CS te stimuleren en wil als kenniscentrum de brug vormen tussen onderzoekers en burgers. 

CS-NL netwerk

CS-NL heeft als doel om degenen die zich bezighouden met Citizen Science bij elkaar te brengen om kennis te delen. Hiermee worden beoefenaars, initiatiefnemers, onderzoekers en burgers uit alle hoeken van de samenleving (burgers, overheid, industrie, onderzoekers, en lokale organisaties) bedoeld. Het netwerk brengt de vele domeinen samen waarbinnen met burgers onderzoek wordt gedaan variërend van luchtkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid, maar ook bijvoorbeeld astronomie, afval en en duurzaamheid. De plannen voor de aankomende vier jaar zijn beschreven in de aanvraag voor de subsidie. De plannen zijn opgesteld in samenwerking met de Citizen Science gemeenschap en gaan zoveel mogelijk samen worden uitgevoerd. Initiatieven, kennis, hulpmiddelen en informatie zullen worden gedeeld via een te ontwikkelen nationaal platform. De leden komen samen op netwerkdagen, symposia, workshops en webinars. Daarnaast bestaat het netwerk uit een aantal themaen werkgroepen. 

Hans de Jonge, directeur van Open Science NL: Met deze subsidie schaart Nederland in een reeks van andere Europese landen van met sterke nationale Citizen Science netwerken. Die netwerken vormen een cruciale randvoorwaarde voor het versterken van Citizen Science en public engagement".  

Meer informatie 

Medewerkers en studenten van de Universiteit Twente die geïnteresseerd zijn in Citizen Science of dit willen toepassen in hun onderzoek, kunnen onderdeel worden van het nationale CS-NL netwerk ( LinkedIn groep ) maar ook lokaal aankloppen bij de Citizen Science Hub Twente (coördinator Saskia Baas).  

Het CS-NL team wil graag ook met het hele netwerk vieren dat deze impuls financiering van start is gegaan. Maandagmiddag 1 juli zal er een feestelijke borrel plaatsvinden waar de visie wordt gepresenteerd. Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief of meld je aan voor de LinkedIn groep. 

Bacheloropleidingen
Masteropleidingen
Hbo-doorstroom
Faculteiten & instituten
Student Services Contact Centre
(Interne) Service Portal

Contact
People Pages (telefoongids)
Route & Plattegrond
Werken bij de UT/Vacatures
Nieuwsoverzicht UT
Agenda UT

Samenwerken met de UT Bedrijfsruimte op de campus PhD/PDEng in het bedrijfsleven Ondersteuning door Novel-T DesignLab