Tweede open brief van het College van Bestuur aan de VU-gemeenschap

- EN- NL
Aan alle studenten, docenten, medewerkers van de VU:

Beste collega’s, beste studenten van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, Als bestuur hebben we eerder deze week gereageerd op de escalaties rondom het protest op de campus van de Universiteit van Amsterdam en in de stad. Deze hebben ons allen in onze kern geraakt. We zijn bezorgd om onze studenten en medewerkers en blijven oproepen tot vreedzaam protest. Het is belangrijk om in deze tijd van ons te laten horen; dat vinden wij ook. Als academische gemeenschap kunnen we niet anders dan staan voor mensenrechten en een rechtvaardigere wereld. Het is duidelijk dat wat er momenteel in Gaza gebeurt een humanitaire ramp is, waar mensenrechten in het geding zijn. Wat van ons gevraagd wordt is dat we als waarden-gedreven universiteit hierover een onmiskenbaar signaal geven. We hebben die oproep goed gehoord en gaan aan de slag met de volgende acties:

  1. Nog vˇˇr de zomer komen we tot een toetsingskader voor (internationale) samenwerkingen. Een helder kader waaraan de Vrije Universiteit haar partnerships kan toetsen. Een kader dat zal gelden voor niet alleen nieuwe, maar ook bestaande samenwerkingen , waar ook ter wereld. Gebaseerd op de eigen waarden en de internationale standaarden op het gebied van (bijvoorbeeld) mensenrechten. Wij toetsen dit door een korte en intensieve gesprekscyclus met diverse dwarsdoorsnedes uit onze gemeenschap. Sommige andere universiteiten zijn ons hierin al voorgegaan, zoals de universiteit Leuven, en hun ervaringen en oplossingen zullen als startpunt en voorbeeld dienen. Met het toetsingskader geven we invulling aan de diepe wens om bij een academische gemeenschap te horen die leeft naar haar waarden, ook en in het bijzonder waar het gaat om haar relaties met de (internationale) omgeving. Deze wens delen wij ten volle.
  2. Ten aanzien van de vraag om samenwerkingsrelaties met IsraŰlische universiteiten en instituten openbaar te maken, het volgende: onze samenwerkingen van VU Amsterdam met universiteiten in de regio zijn (en waren reeds) te vinden via de CORDIS-website van de EU.
  3. Uit evaluatiegesprekken hebben we begrepen dat de communicatie rondom de teach-ins en andere discussiebijeenkomsten over Gaza binnen de VU nog onvoldoende op gang is gekomen. Dat beperkt de reikwijdte van het debat. Met deze feedback in het achterhoofd wordt de communicatie rondom teach-ins en andere discussiebijeenkomsten de komende tijd uitgebreid. We herhalen wat we steeds hebben gezegd: we moedigen het academische gesprek over het conflict aan en faciliteren dat met ruimte en professionele ondersteuning. We gaan er daarbij vanuit dat we elkaar tegemoet treden in respectvolle en inclusieve dialoog, die leidt tot inzichten en/of acties waar we achter kunnen staan als academische gemeenschap.
  4. Door het VU Diversity Office, in samenwerking met debatcentrum 3D, wordt er gewerkt aan een hulplijn met open spreekuur voor studenten. Hiermee wordt beoogd begeleiding te geven aan studenten die zich onveilig voelen en onmiddellijk steun nodig hebben. We zullen hier in een volgende communicatiebericht meer over laten weten.


Tenslotte roepen wij alle studenten en medewerkers van de VU op om juist nu onze art of engagement principes actief toe te passen. Spreek je uit en wees open, toon moed door op te komen voor het goede, maar luister naar de ander en verplaats je in diens perspectief. Werk vanuit vertrouwen. Wij doen hetzelfde. Onze deur is wijd open voor gesprek; laten we elkaar niet uit het oog verliezen.

Het College van Bestuur