TU/e royaal in beeld bij de miljoenen reizigers op Eindhoven Airport

Verschillende studententeams en spin-offs zullen te zien zijn op de luchthaven, waarbij de displays om de paar maanden veranderen.

De TU Eindhoven is vanaf heden nadrukkelijk te zien bij de aankomsthal van Eindhoven Airport, met mooie grote billboards en aansprekende studentenprojecten. Deze zichtbaarheid vloeit voort uit de groeiende samenwerking van de universiteit en de luchthaven om te komen tot duurzame innovatie op het vliegveld.

Reizigers die landen op Eindhoven Airport maken zo direct bij aankomst kennis met de TU Eindhoven, nu daar drie grote billboards te zien zijn die het verhaal van de universiteit vertellen. Er is gekozen voor zes levensgrote beeltenissen die een mix van technologie, mensen en maatschappelijke relevantie uitstralen.

Lichtspoor

Bovendien is in dezelfde hal een expositie te zien van TU/e-start-up Hypar Collective (in de vorm van oplichtende kubussen die de groei van Brainport symboliseren) en studententeam Team Ignite. Die laatste heeft een pad van lichtgevende papieren vliegtuigjes ge´nstalleerd. Bezoekers worden zo via een lichtspoor naar de uitgang begeleid. De gedachte is dat bezoekersstromen op deze manier beter te sturen zijn.

Het is de bedoeling dat verschillende studententeams en spin-offs zich om de paar maanden op de luchthaven gaan presenteren. Ze showen innovatieve oplossingen die zijn ontstaan via een van de sterke punten van de TU/e: het principe van challenge based learning , waarbij studenten leren door te werken aan problemen uit de echte wereld. Eerder waren de voetbalrobots van de TU/e te zien op het vliegveld, terwijl de hersenstimulatie-technieken van start-up Aristotle in de zomer aan de beurt komen.

Samenwerking

De zichtbaarheid van de TU Eindhoven op het vliegveld zegt iets over de samenwerking die sinds een paar jaar is ge´ntensiveerd. Zo vinden EIRES - het energie-instituut van de TU/e - en Eindhoven Airport elkaar binnen een consortium met Brainport Development dat zich de komende jaren gaat bezighouden met onder meer de verduurzaming van het vliegveld.

Voor de luchthaven is namelijk niet de groei maar een hoge kwalitatieve en duurzame luchthaven het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren. Eindhoven Airport streeft ernaar om in 2030 energie-neutraal en emissieloos te opereren. Het consortium onderzoekt op welke manieren dat mogelijk is. Er wordt voor de hele luchthaven een model ontwikkeld waarbij de integratie van een aantal duurzame energie-innovaties centraal staat.

Voor de TU/e is de samenwerking een uitgelezen kans om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, toe te passen en te valoriseren. De luchthaven biedt een inspirerende en interessante plek aan wetenschappers, studententeams en spin-offs om onderzoek te komen doen.

Trots

Bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits van de TU/e: "Ik ben er trots op dat de miljoenen reizigers die hier jaarlijks aankomen vanaf nu direct bij hun aankomst de TU/e in beeld krijgen, als kloppend hart van de Brainportregio. Samenwerken met het bedrijfsleven zit in ons DNA, daar is het partnerschap met Eindhoven Airport een schitterend voorbeeld van."

Roel Hellemons, CEO Eindhoven Airport: "We zijn verheugd dat we passagiers bij aankomst direct kennis kunnen laten maken met de mooie verhalen uit de hightech industrie in onze regio. Op deze manier fungeren wij als waardige entree voor de Brainportregio. De TU/e is de bakermat van vele technische innovaties. Doordat vele internationale studenten reizen via Eindhoven Airport dragen we tevens bij aan het aantrekken van internationaal talent en de versterking van de Brainportregio."