TU Delft gaat samenwerken met Franse luchtvaartsector aan duurzame luchtvaart

In aanwezigheid van Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn Franse collega Sylvie Retailleau is op 12 april een aantal convenanten ondertekend dat de samenwerking tussen beide landen op wetenschappelijk gebied intensiveert. Een van de convenanten richt zich op de samenwerking van TU Delft met Franse universiteiten en bedrijven. Voor TU Delft een belangrijke stap in het onderzoek naar het verduurzamen van de luchtvaart.

Internationale samenwerking essentieel

Het nieuwe TU Delft France initiative geeft de TU Delft de gelegenheid meer samen te werken aan de verduurzaming van de luchtvaart met de Franse universiteit ISAE SUPAERO en met toonaangevende Franse luchtvaarten ruimtevaartbedrijven als Airbus en Safran. Henri Werij, decaan Faculteit Luchtvaarten Ruimtevaarttechniek: "Internationale samenwerking in Europa met toonaangevende partijen is essentieel om die doorbraken te bereiken die nodig zijn voor een klimaatneutrale luchtvaart in 2050. Het TU Delft France Initiative geeft ons de kans onze samenwerking met uitstekende universiteiten en bedrijven in Frankrijk uit te breiden."

Pilot op productie en gebruik van composieten

Het nieuwe initiatief start met een pilot van de TU Delft met ISAE-SUPAERO waarop wordt samengewerkt op het gebied van de productie en (her)gebruik van composieten: lichtgewicht vliegtuigmaterialen. De drie promovendi die in de pilot gaan starten worden door beide universiteiten begeleid. Zij zullen zowel in Delft als in Toulouse werken. Daarnaast gaan TU Delft en ISAE SUPAERO ook meer samen optrekken bij Europese innovatieprojecten. TU Delft en de Franse ambassade in Nederland gaan de komende jaren de wetenschappelijke samenwerking financieren. Bedrijven uit beide landen krijgen de gelegenheid zich met financiering aan te sluiten. Zij krijgen daardoor toegang tot kennis en wetenschappelijk talent.