Tilburg University benoemt Martin Salm tot hoogleraar Gezondheidseconomie en Toegepaste Microeconomie

- EN- NL
Tilburg University heeft Martin Salm benoemd tot hoogleraar Gezondheidseconomie & Toegepaste Microeconomie. Hij zal deze functie vanaf 1 november 2023 bekleden. Het onderzoek van professor Martin Salm richt zich voornamelijk op economische prikkels in de gezondheidszorg. Zo onderzoekt hij bijvoorbeeld hoe patiŽnten reageren op het eigen risico.

Het eigen risico-een bedrag dat patiŽnten meebetalen aan hun eigen zorgkosten voordat de verzekering uitkeert-geldt tegenwoordig voor de meeste zorg. De rationale achter het eigen risico is simpel: als patiŽnten een deel van hun medische kosten zelf moeten betalen, hebben ze er belang bij om onnodige zorg te vermijden.†

Maar de realiteit is complexer, blijkt uit onderzoek naar systemen van kostendeling met patiŽnten. Econoom Martin Salm van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) probeert met zijn onderzoek een preciezer beeld te scheppen van de manier waarop patiŽnten reageren op economische prikkels zoals het eigen risico in de zorg.

Omstreden onderwerp

"Het eigen risico is een omstreden onderwerp in het politieke debat, zowel in Nederland als in andere landen," zegt hoogleraar Martin Salm. "Politieke partijen hebben verschillende ideŽen over kostendeling met patiŽnten."†

"Voor goede besluitvorming is het belangrijk dat we begrijpen wat de consequenties zijn van alternatieve systemen van kostendeling. We moeten antwoorden vinden op vragen als: wie profiteren van een hoger eigen risico, en wie juist niet? En reageren patiŽnten bijvoorbeeld anders op een eigen risico dan op een no-claimkorting?"†

Ongelijkheden in de zorgeconomie

Professor Martin Salm zal zich naast zijn onderzoek naar kostendeling met patiŽnten ook blijven richten op een aantal andere belangrijke vragen binnen de zorgeconomie. Zo zal hij onderzoek doen naar de grote regionale verschillen in zorgkosten en de complexe relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheid.

Professor Martin Salm

Tilburg School of Economics and Management

Martin Salm werd geboren in Freiburg im Breisgau in Duitsland. Hij studeerde af als econoom aan de Universiteit van Mannheim in 2001, en behaalde in 2006 zijn PhD in economie aan Duke University. Sinds 2008 is hij verbonden aan het departement Econometrics and Operations Research van Tilburg University, waar hij begon als universitair docent en sinds 2011 werkzaam was als universitair hoofddocent. Met ingang van 1 november 2023 is hij benoemd tot hoogleraar. Zijn wetenschappelijke werk is gepubliceerd in vooraanstaande journals, zoals The Journal of the European Economics Association, The Economic Journal, Journal of Public Economics en Journal of Health Economics. Hij woont in Tilburg.†

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met Martin Salm ( m.salm@tilburguniversity.edu ), of met TiSEM’s adviseur wetenschapscommunicatie Laura van Gelder ( l.f.vangelder@tilburguniversity.edu ).

Neem contact op met wetenschapscommunicatie

Voor algemene persvragen