Reactie op open brief van 9 mei over IsraŽl en Gaza

- EN- NL
Foto: Bart van Overbeeke.
Foto: Bart van Overbeeke.
De deur van het College van Bestuur staat open om met iedereen het gesprek te voeren.

Als College van Bestuur maken we ons zorgen over de gebeurtenissen in Gaza en IsraŽl. Het is verschrikkelijk om te zien hoe mensen in het conflictgebied lijden onder het geweld, dat begon op 7 oktober 2023. We leven intens mee met de vele slachtoffers en met iedereen die hierdoor wordt geraakt. We hopen dat het geweld en het enorme menselijke leed zo snel mogelijk ten einde komt.

We begrijpen dat het aanhoudende conflict ook in onze gemeenschap bij menigeen leidt tot gevoelens van verdriet, verbijstering en onmacht. We hebben dan ook begrip voor de emoties en de betrokkenheid die ten grondslag liggen aan de open brief van 9 mei. Het is de kracht van de academische gemeenschap om ook bij dit soort precaire onderwerpen te komen tot dialoog, tot het geven van ruimte aan alle geluiden, met respect voor elkaar. Om die reden hebben we eerder al vruchtbare dialoogsessies georganiseerd naar aanleiding van dit conflict, die zeer respectvol zijn verlopen.

In de open brief wordt de TU/e opgeroepen om tot stellingname te komen. Dit is echter niet de rol van de universiteit. De TU/e is geen politiek instituut. Op basis van openheid en inclusiviteit creŽert de universiteit een veilige leeren werkomgeving voor mensen van alle achtergronden. Bovendien kan het innemen van stellingen leiden tot polarisatie en het uitsluiten van partijen, wat zou botsen met het wezenskenmerk van de academische gemeenschap, dat elke minderheid zich welkom en veilig moet voelen en haar geluid kan laten horen.

Samenwerking zit in het DNA van onze universiteit. We geloven in de kracht van de mondiale wetenschap, als drijvende kracht van wetenschappelijke, economische en maatschappelijke vooruitgang, als facilitator van de uitwisseling van kennis en ideeŽn. De TU/e heeft dan ook wetenschappelijke co-publicaties met instellingen uit 140+ landen, waaronder IsraŽl. Het gaat daarbij om circa 1 procent van onze wetenschappelijke output. Onze wetenschappelijke samenwerking met IsraŽlische partijen bestrijkt de volle breedte van de wetenschapsgebieden waarin de TU/e actief is. Het gaat hierbij altijd om onderzoek om de wereld beter te maken. Wat betreft eventuele ’dual use’-kennis houden we ons aan de Nationale Leidraad Kennisveiligheid.

Onze samenwerking met IsraŽlische partijen verloopt onder meer via EU-onderzoeksprojecten en via directe samenwerkingen tussen individuele wetenschappers of groepen. Daarnaast is de TU/e lid van Eurotech, een universiteitsalliantie waar ook het IsraŽlische Technion lid van is. Dit is de enige institutionele samenwerkingsrelatie van de TU/e met een IsraŽlische partner. De inhoud van al ons wetenschappelijke werk, evenals de partners die eraan deelnemen, is via publiek toegankelijke bronnen te raadplegen.

Het is goed om voor ogen te houden dat de IsraŽlische universiteiten en hun medewerkers niet samenvallen met de overheid die hen financiert. Ze kunnen meer dan wie ook actief bijdragen aan dialoog in IsraŽl. Het is daarom van belang de banden met hen in stand te houden.

De koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) zet zich in om gezamenlijk met de universiteiten te onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan de wederopbouw van kennisinstellingen in het conflictgebied en of we onderwijsmogelijkheden kunnen bieden voor gevluchte studenten en onderzoekers op afstand.

We zien dat het debat over de gebeurtenissen in Gaza en IsraŽl in onze gemeenschap vreedzaam en respectvol wordt gevoerd. We zien echter elders dat het debat verhardt. We doen daarom een dringend beroep op onze hele gemeenschap om de rust en eenheid te bewaren met aandacht en respect voor elkaar. Zoals altijd staat de deur van het College van Bestuur open om met iedereen het gesprek te voeren.