Rapport: TU/e uitstekend voorbeeld van 4de generatie universiteit

Studie van Elsevier en de TU/e vertaalt het concept van de 4e generatie universiteit naar meetbare indicatoren om vergelijken mogelijk te maken.

Elsevier, een van de grootste speler op gebied van onderzoeksinformatie en -analyse, en de TU/e maken vandaag de resultaten bekend van hun gezamenlijke verkenning van het opkomende concept van ’4e generatie universiteiten’. Dit zijn mondiale universiteiten die sterk verweven zijn met hun lokale innovatie-ecosysteem, gericht op het aanpakken van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen en het stimuleren van regionale economische groei.

Het gedetailleerde rapport over de transformerende rol van de TU/e als 4de generatie universiteit is hier beschikbaar: ’Towards the 4th generation university: The transformative role of TU/e in delivering innovation and impact in the Eindhoven region’.

De verwachtingen over hoe universiteiten waarde creŽren voor de samenleving zijn aan het veranderen, als reactie op veranderende maatschappelijke behoeften en politieke prioriteiten. In de afgelopen decennia lag de nadruk, naast onderwijs en onderzoek, op valorisatie. De wereldwijde ontwikkelingen dwingen universiteiten echter om hun strategieŽn aan te passen en een intensievere rol te gaan spelen, met name in het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in nauwe samenwerking met een breed scala aan belanghebbenden in een open innovatie-ecosysteem. Voor universiteiten komt daarmee een nieuw paradigma in beeld: de 4e generatie universiteit.

In deze context hebben Elsevier en de TU/e grondig onderzocht hoe het concept van de 4de generatie universiteit kan worden vertaald naar meetbare indicatoren. Dit met als doel het concept verder te ontwikkelen, universiteiten de mogelijkheid te geven zichzelf te benchmarken tegen vergelijkbare instellingen en te helpen bij strategische ontwikkeling.

Het verslag analyseert de invloed van de TU/e op de lokale gemeenschap, met name in de Brainportregio waar multinationals als ASML, NXP en Philips samenwerken met kennisorganisaties en duizenden bedrijven in het innovatie-ecosysteem om gezamenlijk toonaangevende oplossingen te creŽren. Het onderzoekt hoe de TU/e betrokken is bij onderzoeksinitiatieven in samenwerking met deze belanghebbenden. Het verkent ook samenwerkingen met opkomende start-ups en scale-ups zoals Smart Photonics.

Judy Verses, Academic & Government President bij Elsevier: "In het huidige tijdperk van snelle veranderingen is de rol van universiteiten nog nooit zo cruciaal geweest. Universiteiten zoals de TU/e doorbreken traditionele grenzen met initiatieven die de kloof tussen academici, industrie en overheid overbruggen. Samen met de TU/e zullen we verkennen hoe 4de generatie universiteiten samenwerking kunnen bevorderen, innovatie kunnen stimuleren en positieve maatschappelijke verandering kunnen teweegbrengen."

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e: "We zijn zeer enthousiast over de samenwerking met Elsevier om de TU/e te presenteren als een voorbeeld van de 4e generatie universiteit, en om te leren van de ontwikkeling van andere universiteiten in hun regionale innovatie-ecosystemen. Op basis van de wereldwijd toonaangevende ervaring van Elsevier in het vertalen van meetgegevens naar zinvolle inzichten, wordt hiermee een solide basis gelegd om de 4de generatie universiteit te verkennen."

Het verslag maakt gebruik van de gegevens en analyses van Elsevier, waaronder onderzoek naar geografische samenwerkingspartners en recent ontwikkelde classificaties van sleuteltechnologieŽn, die zijn gebruikt bij het opstellen van de Nationale Technologiestrategie.

Andere geÔnteresseerde universiteiten kunnen contact opnemen met Max Dumoulin van Elsevier om zich aan te sluiten bij het delen van best practices en bij te dragen aan het begrip van de 4de generatie universiteit.