Oratie Tine Buyl: Gedrag CEO’s en strategische leiders van grote invloed op veerkracht organisatie

Karaktereigenschappen, zoals narcisme en hebzucht, van CEO’s en strategische leiders zijn van grote invloed op de veerkracht van een organisatie. Dat geldt ook voor de relaties tussen de CEO en diens omgeving, zoals met het topmanagementteam en de raad van commissarissen. Dat betoogt hoogleraar Tine Buyl in haar oratie, waarmee zij op 1 maart haar leerstoel ’Strategy, Strategic Leadership, and Organizational Resilience’ aan Tilburg University aanvaardt.

"CEO’s worden meer dan ooit geconfronteerd met de druk van beleidsmakers, investeerders of werknemers om een bepaalde strategische koers te varen. De manier waarop een strategische leider omgaat met deze druk, heeft enorme invloed op het functioneren en de veerkracht van een organisatie," zo stelt prof. Tine Buyl in haar oratie. Ze richt zich met haar onderzoek op de invloed van het gedrag en de karaktereigenschappen van CEO’s. Ook bestudeert zij de samenstelling en dynamiek van topmanagementteams en de effecten hiervan op de processen en resultaten van organisaties.

Impact gedrag CEO reikt verder dan eigen organisatie

Prof. Buyl onderzocht onder meer de impact van eigenschappen zoals narcisme en hebzucht bij CEO’s op de veerkracht van organisaties. Haar onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat hebzuchtige CEO’s niet alleen de belangen van aandeelhouders niet behartigen, maar ook minder investeren in MVO. Ook ondervonden bedrijven die vůůr de wereldwijde financiŽle crisis in 2008 werden geleid door hebzuchtige CEO’s, ernstigere gevolgen van de crisis. Buyl benadrukt de relevantie van het bestuderen van de gevolgen van het gedrag van strategische leiders. "CEO’s dragen niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid voor hun eigen organisatie, maar ůůk voor de samenleving, gezien de potentiŽle maatschappelijke gevolgen van strategische keuzes, zoals bijvoorbeeld het bagatelliseren van duurzaamheidskwesties."†

Onderzoekagenda nieuwe leerstoel

In het kader van haar nieuwe leerstoel wil Buyl de studie naar de invloed van karaktereigenschappen van CEO’s verdiepen, zoals het effect van het belang dat CEO’s hechten aan het verleden, heden en de toekomst in het overwegen van (strategische) beslissingen, en het effect van digitale vaardigheden van CEO’s. Daarnaast wil zij meer innovatieve onderzoeksdesigns gebruiken, zoals serious games. Hoewel ze zich voornamelijk richt op de impact van de CEO als de belangrijkste beslisser en strategisch leider, zal zij binnen haar leerstoel ook kijken naar de onderlinge relaties tussen CEO’s en andere strategische beslissers, zoals executives in het topmanagementteam, de raad van commissarissen of andere stakeholders. "Ik wil het inzicht vergroten in de complexe relaties tussen strategisch leiderschap en veerkracht van organisaties".

Inaugurele rede

Tine Buyl spreekt op vrijdag 1 maart om 16.15 uur haar inaugurele rede uit in de aula van Tilburg University, onder de titel†Organizational Resilience: The Role of Strategic Leadership in a Relational Perspective. Hiermee aanvaardt zij†de functie van hoogleraar Strategy, Strategic Leadership, and Organizational Resilience van het Department Organization Studies aan Tilburg University’s School of Social and Behavioral Sciences.†Aanmelden voor aanwezigheid bij de inaugurele rede kan via deze link. De rede kan ook gevolgd worden† via een livestream.

    Prof. Tine Buyl

    Hoogleraar Strategy, Strategic Leadership, and Organizational Resilience, TSB

    Tine (P.L.) Buyl is hoogleraar Strategy, Strategic Leadership, and Organizational Resilience bij het Departement Organization Studies aan Tilburg University’s School of Social and Behavioral Sciences.†Ze heeft een MSc in Business Engineering (2005) en een Ph.D. in Bedrijfseconomie (2011), beide aan de Universiteit Antwerpen. Daarna werkte ze vier jaar als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Zowel haar Ph.D. en postdoc werden gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. Ze trad in 2015 in dienst bij Tilburg University als tenure track universitair docent bij het Departement Organization Studies, kreeg in april 2019 een vaste aanstelling, werd in juli 2020 gepromoveerd tot universitair hoofddocent en in april 2023 tot hoogleraar.

    Gedurende haar tijd bij Tilburg University heeft zij diverse vakken gegeven op het gebied van strategie en organisatie op verschillende niveaus (bachelor, master, research master en executives). Daarnaast is zij academisch directeur van de bacheloren masteropleidingen Organisatieen Managementwetenschappen en lid van het dagelijks bestuur van het Departement Organization Studies. Haar onderzoek richt zich op het gedrag en de kenmerken van Chief Executive Officers, maar ook op de samenstelling en dynamiek van topmanagementteams en hun effecten op organisatorische processen en resultaten. Haar werk is gepubliceerd in vooraanstaande internationale peer-reviewed tijdschriften zoals de Journal of Management, Journal of Management Studies, Journal of Organizational Behavior, Long Range Planning en de Leadership Quarterly.

    Ze is een actief lid van de academische gemeenschap en fungeert als medeorganisator en lid van de wetenschappelijke commissie van de EIASM-workshops over topmanagementteams en onderzoek naar bedrijfsstrategieŽn, en is vertegenwoordiger van de divisie Strategisch Leiderschap van de Strategic Management Society.