Marie Postma benoemd tot hoogleraar Computational Cognitive Science

Het College van Bestuur van Tilburg University heeft Dr. Marie Postma per 1 augustus 2023 benoemd tot hoogleraar Computational Cognitive Science. Postma’s onderzoek is gericht op het beter begrijpen van menselijke cognitie om de samenwerking tussen mens en AI-systemen te verbeteren. Postma zal werkzaam blijven als afdelingsvoorzitter van het Departement of Cognitive Science & Artificial Intelligence aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences en als onderzoeksleider van de groep Computational Modeling of Brain and Behavior.

Om ervoor te zorgen dat AI-gebaseerde toepassingen veilig en effectief informatie en advies kunnen geven in verschillende contexten, is het belangrijk dat ze rekening houden met menselijke cognitieve grenzen, zoals beperkte hoeveelheid aandacht en perceptuele vertekeningen van de realiteit. Computationele cognitiewetenschap biedt modelleergereedschappen voor het analyseren en voorspellen van informatieverwerking in het brein en gedrag. Dit kan nuttig zijn in domeinen zoals onderwijs of gezondheidszorg, zoals in het onlangs gefinancierde project ’AI Deployment Journey in Healthcare’ waaraan Postma deelneemt. Computationele cognitieve wetenschap heeft ook het potentieel om de cognitieve weerbaarheid te vergroten voor defensiedoeleinden. Met het toenemende gebruik van cyberen cognitieve oorlogsvoering, waaronder het gebruik van deepfakes, de verspreiding van desinformatie op sociale media en de manipulatie van de publieke opinie voor destabilisatiedoeleinden, zijn analyses van cognitieve processen van belang voor het behoud van zowel de individuele als de collectieve veiligheid.

Vanuit haar leeropdracht zal Postma samenwerken met onderzoekers die gespecialiseerd zijn op het gebied van data science, veiligheid en beveiliging, algoritmische bias in zoekmachines en deep fake detectie, ter ondersteuning van Nederlandse overheidsinstellingen in hun strijd tegen desinformatie.  Daarnaast draagt ze bij aan de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s op het gebied van kunstmatige intelligentie en cybersecurity aan Tilburg University.

Biografie

Dr. Marie Postma (geboren in 1974 in voormalig Tsjecho-Slowakije) behaalde een master in computationele en theoretische taalkunde aan de Universiteit van Tromsų in Noorwegen en een master in logica aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude). In 2006 promoveerde ze aan het Institute of Logic, Language and Computation van de UvA op modaal-logische modellen van spraakpatronen, gebaseerd op een theorie die verankerd is in biologische mechanismen van geluidsfrequentieperceptie. In haar huidige onderzoek verkent ze het verband tussen perceptie en aandacht verder door middel van het analyseren en modelleren van ervaringen met een hoge mate van concentratie in gesimuleerde omgevingen, met behulp van gedragsen neurofysiologische metingen.

Aan Tilburg University heeft Postma drie nieuwe onderwijsprogramma’s op het gebied van data science en kunstmatige intelligentie opgezet en geleid als onderwijsdirecteur. De interfacultaire MSc in Data Science & Society en de BSc en MSc in Cognitive Science & Artificial Intelligence bieden een mensen maatschappijgericht perspectief op recente snelle ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie. Onder Postma’s leiding groeiden de programma’s snel in omvang en leidden ze tot de oprichting van de afdeling Cognitive Science & Artificial Intelligence, waar ze momenteel leiding aan geeft. Deze afdeling huisvest een levendige internationale gemeenschap van meer dan 100 onderzoekers en professionals op het gebied van cognitiewetenschappen, kunstmatige intelligentie, informatica en computationele sociale wetenschappen.

Neem contact op met wetenschapscommunicatie

Voor algemene persvragen