Leentje Volker in Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De ministerraad heeft op voorstel van demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht voor de benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de vierde raadsperiode van de Rli (2024-2028) zijn vier nieuwe leden benoemd waaronder UT-professor Leentje Volker (ET) en acht zittende leden herbenoemd, waaronder twee leden van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO).

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de ministeries van IenW, EZK, LNV en BZK. Meer info over de raad: https://www.rli.nl/

De ministerraad moet de samenstelling goedkeuren. Het gaat voor Volker om een aanstelling van 1 dag in de week.

De ministerraad heeft ingestemd met de volgende (her)benoemingen:

- J.J. van Dijk (voorzitter); - drs. J.A. van Antwerpen; - mr. R.M. Bergkamp; - prof. dr.ir. J. Janssen; - J. Kriens; - drs. K.J. Poppe; - ir. C.M. Sluis; - E.T. Verhoef; - prof.dr.ir. L. Volker; - em. A.N. van der Zande; - drs. J.H.L.H. Niemans (EcO);
- mr. H.D. Tolsma (EcO).

De benoemingen gaan in op 1 augustus 2024.

Bacheloropleidingen
Masteropleidingen
Hbo-doorstroom
Faculteiten & instituten
Student Services Contact Centre
(Interne) Service Portal

Contact
People Pages (telefoongids)
Route & Plattegrond
Werken bij de UT/Vacatures
Nieuwsoverzicht UT
Agenda UT

Samenwerken met de UT Bedrijfsruimte op de campus PhD/PDEng in het bedrijfsleven Ondersteuning door Novel-T DesignLab