Hoogleraar Corien Prins zet Stevinpremie in voor betere wisselwerking tussen wetenschap en beleid

Op woensdag 4 oktober jl. ontving hoogleraar Recht en informatisering Corien Prins van Tilburg University in Den Haag officieel de Stevinpremie van NWO. De premie van anderhalf miljoen euro is een erkenning voor haar bijdragen aan zowel de ontwikkeling van recht en (informatie)technologie, als aan beleidsvorming op dat gebied, onder meer als voorzitter van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Met de premie wil Prins de benutting van wetenschap in overheidsbeleid helpen verbeteren.

Het benutten van wetenschappelijke kennis gaat niet vanzelf, zo weet Corien Prins uit ervaring. Er blijft veel kennis op de plank liggen, al dan niet in handzame rapporten voor beleidsmakers. Voor een betere benutting moet er volgens haar verder werk worden gemaakt van competenties van zowel wetenschappers als politici en beleidsmakers. Daar wil ze de Stevinpremie op drie manieren voor inzetten: fellowships bij het parlement en adviesraden in Den Haag, onderwijs gericht op competenties voor kennisbenutting  en onderzoek naar hoe het wetenschappelijke kennis vergaat in politiek en beleid.

Science advisory fellowships

Door middel van fellowships zouden pas gepromoveerde en andere jonge wetenschappers een half jaar lang ervaring op kunnen doen bij een adviesraad in Den Haag (zoals de WRR of de Onderwijsraad) of bij de DAO (Dienst Analyse en Onderzoek Tweede Kamer). Op die manier zien ze van dichtbij hoe de wetenschap de wereld van politiek en beleid beter kan weten te vinden. Ze krijgen ruimte om op wetenschap gebaseerde advieservaring op te doen, maar ook om te leren zeggen: tot hier gaat mijn kennis en de rest is aan de politiek. In gesprekken met beleidsmakers laten deze fellows op hun beurt zien hoe de wetenschap werkt. Corien Prins: "Het moet vooral ook een gesprek zijn, niet alleen maar leren en zenden. Je moet dezelfde taal leren spreken."

Training tot science advisor

Het tweede plan is om een onderwijsprogramma op te zetten dat insteekt op het aanleren van competenties voor op wetenschap gebaseerde advisering aan zowel beleid als politiek. Dit programma is bedoeld voor zowel wetenschappers als beleidmakers en politici. De focus van deze eerste twee initiatieven ligt in eerste instantie op de rechtswetenschappen, Prins’ eigen vakgebied, maar het is de bedoeling dat later breder te trekken.

Onderzoek naar benutten van wetenschap

Het derde plan is om te onderzoeken wat er uiteindelijk wordt gedaan met adviezen van wetenschappers op het gebied van de regulering van technologische innovatie, bijvoorbeeld via WODC-rapporten. Welke aanbevelingen halen het beleid en welke niet? En waarom dan precies? Wat is het juiste momentum voor inbreng van wetenschap? Zijn er gemiste kansen wat betreft deze inbreng? Het onderzoeksproject beoogt deze vragen te beantwoorden ten behoeve van betere kennisbenutting. 

Neem contact op met wetenschapscommunicatie

Voor algemene persvragen