Grote NWO beurs voor onderzoek naar zwermen minuscule drones die informatie verzamelen in crisissituaties

Het STEADFAST-project gaat onderzoek doen naar zwermen van miniscule drones (tussen 10 en 20 cm) die onder menselijke begeleiding (semi-)autonoom kunnen opereren. Deze zogeheten Human-Swarm Teams zullen worden toegepast in zowel militaire als civiele missies. Vooral in complexe crisissituaties bieden Human-Swarm Teams de mogelijkheid om snel een nauwkeurig beeld van de situatie te verkrijgen door gecoördineerd vanaf verschillende uitkijkpunten en op geringe hoogten informatie te verzamelen. De totale financiering van het project is 2,7 miljoen euro.

Bij operaties in dichtbevolkte en moeilijk begaanbare gebieden kan de op deze wijze verkregen "situational awareness" militaire en civiele besluitvormingsprocedures aanzienlijk verbeteren. Het onderzoek richt zich op de technische aspecten van zwermontwikkeling, de menselijke aspecten van de begeleiding van dronezwermen, en op de ethische en juridische vragen rondom drone autonomie.

Militaire ethiek

Het brede STEADFAST consortium wordt geleid door Marie ¦afár Postma, hoogleraar Computational Cognitive Science. "Ik geloof dat de meest optimale oplossingen niet door een individu maar door teams worden bedacht. In dit project richten we ons op samenwerking tussen mensen en AI. In situaties waar militairen en hulpverleners snel een beeld moeten vormen, of het nou om een terroristische aanval gaat of een natuurramp, kunnen zwermen van kleine drones met specifieke eigenschappen snel en veilig informatie voor ze verzamelen", vertelt ¦afár Postma. "Het is belangrijk dat dit gebeurt onder juridische en ethische voorwaarden die wij als samenleving willen waarborgen. Daarom zijn er ook experts op het gebied van (militaire) ethiek en recht bij ons consortium aangesloten."  

Het Steadfast project (STEADFAST staat voor Swarm Technology Enabling Advanced Drone-Facilitated Active Support Tactics for Military and First Responder Operations) brengt belangrijke belanghebbenden van kennisen overheidsinstellingen, defensie, eerstehulpverleners en de luchtvaarten automatiseringsindustrie bijeen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wetenschapsredacteur Tineke Bennema, of via e-mail persvoorlichters @tilburguniversity.edu

Zie hier de  informatie van NWO