EU-lijsttrekkers komen naar Eindhoven voor het Europees Innovatiedebat

- EN- NL
In de aanloop naar de Europese verkiezingen (6-9 juni), host de TU/e op dinsdag 14 mei het Europees Innovatiedebat.

Zeven EU-lijsttrekkers debatteren op 14 mei op de TU/e-campus over de koers die Europa op het gebied van innovatie moet bewandelen, nu technologie van steeds groter belang is voor onze welvaart, welzijn en veiligheid. Het Europees Innovatiedebat - georganiseerd door de TU/e, Brainport en ondernemersorganisatie FME - loopt vooruit op de Europese parlementsverkiezingen, waarvoor Nederland op 6 juni naar de stembus gaat.

De aanwezige lijsttrekkers zijn Bas Eickhout (GL/PvdA), Malik Azmani (VVD), Dirk Gotink (NSC), Gerben-Jan Gerbrandy (D66), Tom Berendsen (CDA), Jessika van Leeuwen (BBB, #2) en Reinier van Lanschot (Volt). Hellen van der Plas, CEO van Signify Benelux, zal een keynote geven. Het welkomstwoord wordt verzorgd door Robert-Jan Smits (TU/e-bestuursvoorzitter), Paul van Nunen (directeur Brainport Development) en Theo Henrar (voorzitter FME).

Innovatie gaat snel en technologie is meer en meer onderdeel van een geopolitieke strijd. Moet Europa strategisch industriebeleid gaan voeren’ En zo ja, wat betekent dat dan voor arbeidsmigratie, klimaatbeleid of geld voor innovatie’ Daarover gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat.

Verkiezingen belangrijker dan ooit

Robert-Jan Smits: "Deze Europese parlementsverkiezingen zijn belangrijker dan ooit gezien de geopolitieke spanningen en het politieke streven van Europa naar meer soevereiniteit. Kennis is Europa’s waardevolste grondstof en levert banen, economische groei en welvaart op. Bovendien is kennis essentieel voor het halen van de klimaatdoelen. Logisch dat Eindhoven, een van de meest prominente innovatie-hotspots van Europa, de ideale locatie voor dit debat is. Dé plek waar kennis en innovatie samenkomen."

Paul van Nunen: "Voor welvaart en welzijn is het belangrijk om te blijven werken aan technologie. Die hebben we nodig voor de grote transities waarvoor we staan. Onze economische kracht en positie in de wereld zal mede afhankelijk zijn van de vraag of we zelf die technologie in handen kunnen houden. Daar is Europese samenwerking essentieel bij. Europa kent diverse sterke technologie regio’s waaronder Brainport Eindhoven. Samenwerking tussen die regio’s is noodzakelijk om onze technologische posities te behouden en uit te breiden. Denk aan semicon inclusief geďntegreerde fotonica, quantum technologie en batterijtechnologie."

Theo Henrar: "Om als innovatief bedrijfsleven mee te kunnen blijven doen op het wereldtoneel, is strategische innovatiepolitiek nu meer dan ooit nodig. We hebben als Europa te lang in de coulissen gestaan terwijl anderen het podium opgingen. We moeten zorgen dat we als Europa gezamenlijk investeren in innovatie en zorgen voor een gelijk speelveld zodat de technologische industrie eerlijk kan ondernemen en innoveren. Europa moet koploper in technologische innovatie worden in plaats van koploper in regels. Een belangrijk debat dus in Eindhoven, er staat echt wat op het spel."

14 mei: het Europees Innovatiedebat @TU/e

In de aanloop naar de Europese verkiezingen (van 6-9 juni), host de TU/e op dinsdag 14 mei het Europees Innovatiedebat. Lijsttrekkers van verschillende politieke partijen gaan deze middag met elkaar in debat over onder andere de rol van geopolitiek, (arbeids)migratie en klimaatbeleid voor innovatieen industriebeleid. De organisatie van het debat is in handen van de TU/e, Brainport Development, en FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Het debat wordt gehouden in de Blauwe Zaal van het Auditorium, de voertaal is Nederlands. Het aantal plaatsen is beperkt, aanmelden in noodzakelijk, zie de link hieronder.