Baanbrekend nieuw MasterPlus programma in optica en fotonica

- EN- NL
DELFT - Marien van der Meer (College van Bestuur) krijgt rondleiding door TNW fa
DELFT - Marien van der Meer (College van Bestuur) krijgt rondleiding door TNW faculteit. TU Delft. FOTO GUUS SCHOONEWILLE

TU Delft, PhotonDelta, Optics Netherlands en de andere technische universiteiten van Nederland lanceren in september 2024 een uniek MasterPlus-programma in optica en fotonica (MPOP). Het zal een talentenpool vormen voor de opticaen fotonica-industrie, die een aanzienlijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie en een sterke jaarlijkse groei kent. Door academische expertise te integreren met de behoeften van de industrie, belooft het programma hoogopgeleide professionals voort te brengen die klaar zijn om innovatie en groei in het veld te stimuleren.

De vraag voor technisch talent groeit. Nederland is een knooppunt van innovatie op het gebied van optica en fotonica, met een levendig economisch ecosysteem. Professionals in dit vakgebied helpen de toekomst van technologie vorm te geven en stimuleren wereldwijde innovaties aan via baanbrekende projecten op gebieden als datacommunicatie, sensortechnologie, medische beeldvorming, hernieuwbare energie en productie.

In aanmerking komende masterstudenten Technische Natuurkunde en Elektrotechniek van de drie technische universiteiten in Nederland kunnen in het MPOP challenge based projecten verwachten, evenals unieke stages bij toonaangevende bedrijven en innovatieve startups, waaronder ASML, Signify, SMART Photonics en LioniX International. Ook zullen zij samenwerken met gerenommeerde onderzoeksinstituten als SRON en Imec. Het initiatief wordt georganiseerd door de 4TU.Federatie. Het MasterPlus Programma in Optica en Fotonica gaat in september 2024 van start.

Aurele Adam, programmadirecteur van de Masteropleiding Applied Physics bij de TU Delft: "Het MPOP is van cruciaal belang, omdat het samenwerking bevordert en expertise op een essentieel gebied aanmoedigt. In een tijdperk dat wordt aangedreven door technologische innovatie, is de focus op optica en fotonica essentieel voor het bevorderen van diverse sectoren zoals telecommunicatie, gezondheidszorg en hernieuwbare energie."

TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twentegaan een nieuwe specialisatie in optica en fotonica aanbieden binnen de bestaande masteropleidingen Technische Natuurkunde en Elektrotechniek. Elke universiteit zal haar eigen gespecialiseerde cursussen op het gebied van optica en fotonica aanbieden, en interuniversitaire activiteiten en opleidingen faciliteren, waardoor studenten de flexibiliteit krijgen om cursussen op verschillende universiteitscampussen te volgen. Er wordt een scala aan wetenschappelijke en sociale activiteiten aangeboden, evenals eerder genoemde praktijkervaring in de industrie.

"Door studenten diepgaande kennis en praktische vaardigheden op het gebied van de optica te bieden, waarborgt het programma niet alleen de concurrentiekracht van de Nederlandse universiteiten," stelt Adam. "Het stimuleert ook de Nederlandse industrie op het gebied van baanbrekend onderzoek en toepassingen."

Het flexibele en innovatieve MPOP maakt deel uit van een nationaal programma en heeft tot doel deuren te openen voor carričres in diverse industrieën, van agri & food tot automotive, met veelbelovende uitzichten op werk in R&D en de academische wereld. Nu de sector klaar is voor aanzienlijke groei in de komende jaren - en zowel publieke als private investeringen zal aantrekken - is MPOP opgezet om technisch talent in de sector te brengen.

Als aanvulling op het levendige opticaen fotonica-ecosysteem van Nederland coördineren PhotonDelta en Optics Netherlands de inspanningen om een vruchtbare voedingsbodem te creëren voor multinationals, starten scale-ups en onderzoeksorganisaties. Deze organisaties en het omliggende ecosysteem zetten zich in voor het stimuleren en laten groeien van de opticaen fotonicacapaciteiten van Nederland, waardoor Nederland haar positie op dit gebied verder versterkt.

Over Optics Netherlands

Optics Netherlands is een initiatief opgezet door de Nederlandse academische wereld, kennisinstellingen en de industrie zelf, gericht op het stimuleren van de Nederlandse economie door gezamenlijk onderzoek, onderwijs en innovatie in het opticaen fotonica-ecosysteem.

Over PhotonDelta

PhotonDelta, uitvoerder van het Nationaal Groeifondsplan PhotonDelta, is een groeiversneller voor de fotonische chipindustrie. PhotonDelta heeft een ecosysteem van organisaties opgezet die oplossingen met geďntegreerde fotonicatechnologie onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen en produceren. PhotonDelta helpt de sector vooruit met financiering, investeringen en het verbinden van spelers met eindmarkten. PhotonDelta is gevestigd in Nederland maar verbindt en werkt wereldwijd samen. www.photondelta.com