Arjan Videler benoemd op bijzondere leerstoel voor psychotherapie bij ouderen

- EN- NL
Tilburg University heeft Arjan Videler per 1 juli voor 5 jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar op de bijzondere leerstoel ’psychotherapie bij ouderen’, gefinancierd door GGz Breburg en ingebed bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Vanuit de nieuwe leerstoel wordt onder meer gewerkt aan het vergroten van de kennis over effectieve psychotherapeutische behandelmethoden voor ouderen en het verbeteren ervan.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe en daarmee ook het aantal ouderen met psychische stoornissen. De wetenschappelijke kennis over psychische problematiek bij ouderen en het behandelen ervan middels psychotherapie is echter beperkt en bovenal is er sprake van ernstige onderbehandeling. Er is grote behoefte aan evidence-based behandelingen voor ouderen in de praktijk. Vanuit de bijzondere leerstoel ’psychotherapie bij ouderen’ wordt dan ook gewerkt aan het vergroten van de kennis over de toepassing van psychotherapeutische methoden voor ouderen, aan het verbeteren van de effectiviteit ervan, het bevorderen van onderwijs over psychotherapie bij ouderen en van de toegankelijkheid van deze therapie voor ouderen.

Arjan Videler: "Gedurende mijn klinische werk, onderwijsen onderzoeksactiviteiten ben ik altijd ge´ntrigeerd geweest door de vraag hoe psychotherapie voor ouderen te verbeteren en te implementeren in de klinische praktijk. Want psychotherapie bij ouderen is zeer goed mogelijken uitermate zinvol - tot op hoge leeftijd."

    Over Arjan Videler

    Bijzonder hoogleraar op de bijzondere leerstoel ’psychotherapie bij ouderen’

    Arjan Videler, door het College van Bestuur benoemd tot bijzonder hoogleraar op deze bijzondere leerstoel, werkt sinds 1992 als psychotherapeut en psycholoog bij GGz Breburg. Momenteel is hij co÷rdinator topklinische zorg en wetenschap van GGz Breburg en boegbeeld van PersonaCura, topklinisch centrum voor persoonlijkheidsen ontwikkelingsstoornissen bij senioren. Naast zijn klinische werk is Arjan gecertificeerd supervisor van de VGCt, de Vereniging voor Gedragsen Cognitieve therapieŰn, en docent bij RINO Zuid in Eindhoven en RINO Groep in Utrecht, beide instituten voor voortgezette opleiding in de geestelijke gezondheidszorg. Hij is ook senior onderzoeker bij PersonaCura en voorzitter van de commissie voor wetenschappelijk onderzoek bij GGz Breburg. Sinds 2006 is Arjan actief lid van het Expertpanel Persoonlijkheid bij Ouderen (EPO), een Nederlands-Belgische onderzoeksgroep naar persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd. Hij deed zijn promotieonderzoek naar de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Dit promotieonderzoek was een internationale samenwerking tussen Tilburg University, Tranzo, in Nederland, en de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Department of Clinical and Lifespan Psychology, in BelgiŰ. Hij is tevens expert op het gebied van autisme bij ouderen.

Over de bijzondere leerstoel

De leerstoel wordt vormgegeven aan Tilburg University en is ingesteld en gefinancierd door GGz Breburg, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg die al langere tijd onderzoek, innovatie en kennisdeling stimuleert op dit terrein, onder meer binnen PersonaCura, TOPGGz-erkende afdeling voor ouderenpsychiatrie. GGz Breburg participeert in Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University, binnen de Academische Werkplaats Geestdrift. Arjan Videler zal onder meer samenwerken op het terrein van klinisch onderzoek met onderzoekers van het departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University. Tevens zal hij onderwijs met betrekking tot zijn leerstoelthema verzorgen binnen de universiteit.