AMS Institute viert 10 jaar stedelijke innovatie en impact in Amsterdam

Na een decennium van baanbrekende projecten en transformatieve samenwerkingen, vierde het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) op 6 juni zijn 10-jarig bestaan met gasten, waaronder burgemeester Femke Halsema en partners. De viering vormde een feestelijk moment om terug te kijken op een decennium van stedelijke innovatie.

AMS Institute, het gezamenlijke kennisinstituut van de Technische Universiteit Delft (TU Delft), Wageningen University & Research (WUR) en het Massachusetts Institute of Technology (MIT), heeft zich aan de frontlinie geplaatst van het aanpakken van dringende stedelijke uitdagingen door middel van onderzoek, innovatie, onderwijs en ondernemerschap. In nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam en vele private en publieke partners heeft AMS Institute een nieuwe benadering ontwikkeld voor het heruitvinden van steden.

Instituten zoals AMS zijn essentieel geweest voor de status van Amsterdam als proeftuin en als internationale innovatiestad. Innovatie vereist dat we altijd vooruitkijken naar wat er gedaan kan worden in plaats van tevreden te zijn met wat er al bereikt is. Om innovatie te bevorderen, moeten we een samenleving cultiveren die nieuwe oplossingen en nieuwe ideeŽn waardeert. Dit vereist de bereidheid om de status quo uit te dagen. Ik wil AMS Institute bedanken voor de innovaties die het leven van inwoners verbeteren, voor de geweldige kansen voor getalenteerde studenten en voor de toegevoegde waarde voor bedrijven en overheden.

Femke Halsema, Burgemeester van Amsterdam.

Vanaf de oprichting in 2014, als winnende inzending van een ontwerpwedstrijd georganiseerd door de gemeente Amsterdam, is AMS Institute uitgegroeid tot een leider in het ontwikkelen van op wetenschap gebaseerde oplossingen voor stedelijke uitdagingen.

Zonder de Amsterdamse ontwerpwedstrijd en het typische Amsterdamse lef, zouden we hier vandaag niet staan om 10 jaar gezamenlijke kennisen talentontwikkeling te vieren. We danken de stad hiervoor. De complexe uitdagingen waar AMS Institute aan werkt, van de energietransitie tot klimaatbestendigheid, kunnen niet op korte termijn worden opgelost. Maar door de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt, weten we dat deze samenwerking werkt. Dit instituut werkt. TU Delft kijkt uit naar de komende 10 jaar

Tim van der Hagen, Rector Magnificus/Voorzitter College van Bestuur TU Delft.

In het afgelopen decennium heeft AMS Institute een breed scala aan stedelijke kwesties aangepakt: van instortende kademuren en mythes rondom houtbouw tot oplossingen voor wijdverspreide energiearmoede, luchtvervuiling en obstakels bij het bereiken van netto-nul doelen. Het totale projectportfolio bedraagt bijna 250 onderzoeksprojecten. In alle activiteiten heeft AMS Institute samenwerking over grenzen heen bevorderd, 163 ’urban engineers’ opgeleid in het gezamenlijke MSc MADE masterprogramma van TU Delft en Wageningen University & Research, en de groei van bijna 100 stedelijke tech-startups ondersteund.

De jubileumviering, gehouden op het kantoor van AMS Institute op het Marineterrein in Amsterdam, omvatte speeches van burgemeester Femke Halsema, stadsdeelvoorzitter Amelie Strens, en andere belangrijke stakeholders, waarbij het belang van de bijdragen van het instituut aan duurzame stedelijke ontwikkeling werd benadrukt. Innovaties uit afgelopen en lopende projecten waren te zien op het Marineterrein voor interactie met de gasten: de autonome boot Roboat, een schaalmodel van een plasticvanger voor in Amsterdamse grachten, 3D-printers voor organische reststromen, snacks van stedelijke tech-startups zoals Ojoa en Farmvent, recyclebare modulaire zonnepanelen, een opstelling voor hergebruik van waterafvalstromen en meer.

AMS Institute is ontstaan vanuit de ambitie van Amsterdam om innovatief, economisch aantrekkelijk en een broedplaats voor talent te blijven. Tien jaar geleden schreven we een ontwerpwedstrijd uit die resulteerde in de oprichting van AMS. En kijk waar we nu staan! AMS Institute gaat de Amsterdamse uitdagingen aan door specifieke kennis en oplossingen te ontwikkelen. AMS Institute is het soort vriend dat kritisch durft te reflecteren op de processen en projecten van gemeente Amsterdam. Een vriend die ons de spiegel voorhoudt, en ons de helpende hand toesteekt als we die nodig hebben.

Amelie Strens, Voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Centrum Amsterdam.

The Playbook

Een van de hoogtepunten van de viering was de lancering van The Playbook, de nieuwste publicatie van AMS Institute , die waardevolle inzichten biedt uit een decennium van onderzoek, experimenten en implementatie. Het document beschrijft zeven bouwstenen van AMS Institute en de evolutie van het instituut van een visionair concept tot een internationaal erkende koploper in stedelijke innovatie.

We erkennen de dringende behoefte aan stedelijke innovatie wereldwijd, aangezien veel steden, universiteiten en bedrijven hun initiatieven willen verbeteren. Samen hebben deze zeven bouwstenen vorm gegeven aan het AMS Institute, waardoor een instituut is ontstaan dat door partnerschappen wordt gedreven en stedelijke innovatie met tastbare, wetenschappelijk onderbouwde impact stimuleert. Onze ervaring van meer dan tien jaar en deze zeven bouwstenen kunnen een leidraad zijn voor anderen, daarom vonden we het belangrijk om The Playbook te delen.

Kenneth Heijns, Voormalig algemeen directeur.