Inclusief integratiebeleid kan perceptie van diversiteit als bedreiging verminderen

- EN- NL

Toenemende etnische en raciale diversiteit in westerse samenlevingen gaat vaak gepaard met gevoelens van bedreiging onder etnische meerderheden van een land. Nieuw onderzoek van Tilburg University toont aan dat een inclusief integratiebeleid de perceptie van diversiteit als bedreiging kan verminderen. Het onderzoek suggereert dat beleid dat immigranten meer gelijke rechten geeft, bijzonder effectief is in het bevorderen van sociale cohesie en het verminderen van spanningen in westerse samenlevingen.

Sociale wetenschappers van Tilburg University onderzochten onder meer het effect van toenemende diversiteit en de rol van integratiebeleid op de houdingen ten aanzien van toenemende immigratie van bijna 500.000 Europese burgers uit 30 verschillende landen, gedurende een periode van 10 jaar. De bevindingen laten zien dat de mate waarin mensen van een etnisch-raciale meerderheid zich bedreigd voelen, afhangt van het beleid dat diversiteit ofwel normaliseert, ofwel problematiseert. In het geval van een meer inclusief integratiebeleid ten opzichte van immigranten, rapporteren deelnemers van een etnisch-raciale meerderheid minder tot geen bedreiging in reactie op toenemende diversiteit.

Inclusief integratiebeleid: minder tot geen dreigreacties

De wetenschappers onderzochten de impact van veranderingen in diversiteit en beleid over een periode van tien jaar, inclusief de jaren 2015 tot 2017, toen het aantal immigranten dat aankwam in Europese landen recordaantallen bereikte. Ontdekt werd dat beleidsveranderingen naar een meer inclusief integratiebeleid - dat immigranten meer gelijke rechten geeft - potentiële dreigingsreacties afzwakten toen de immigratie piekte en de diversiteit in Europa sterk toenam. "Dat betekent dat mensen minder negatieve houdingen hadden ten opzichte van etnisch-raciale minderheidsgroepen en minder de neiging hadden om te discrimineren en een te beleid steunen dat de rechten van minderheden beperkt," aldus Kende.

Het onderzoek toont aan dat een meer inclusief integratiebeleid de impact van politieke verhalen die diversiteit afschilderen als een bedreiging kan verminderen. Dit effect geldt zelfs wanneer verhalen expliciet suggereren dat de etnisch-raciale meerderheid een minderheid kan worden en wanneer diversiteit abrupt toeneemt als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen. "De resultaten van dit onderzoek laten zien hoe integratiebeleid op staatsen landsniveau bijdraagt aan het frame van diversiteit als bedreiging," aldus de onderzoekers.

Kende: ÖLanden beperken immigratie vaak uit politieke bezorgdheid dat immigratie spanningen zal uitlokken en de sociale cohesie zal verzwakken. Onze resultaten tonen aan dat het toekennen van meer gelijke rechten aan immigranten dé manier is om spanningen te verminderen en sociale cohesie te smeden in etnisch en raciaal diverse samenlevingen."