ERC Synergy Grant voor onderzoek naar slapende malariaparasieten

- EN- NL
Richard Bartfai (Radboud Universiteit), Bert Windhorst (Amsterdam UMC) en Clemens Kocken (BPRC) hebben een Synergy Grant ß 11 miljoen euro van de European Research Council (ERC) gekregen voor onderzoek naar hypnozo´eten, malariaveroorzakende parasieten die in een slapende toestand in de lever kunnen zitten. Het team wil inzicht krijgen in de wisselwerking tussen de parasieten en hun gastheer, zodat het mogelijk wordt om nieuwe medicijnen tegen malaria te ontwikkelen.

Het begrijpen van hypnozo´eten is van essentieel belang in de strijd tegen malaria, aangezien hun vermogen om zich verborgen te houden en vervolgens weer op te duiken aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt voor zowel de behandeling als de uitroeiing van malaria. Door hun ontoegankelijke locatie in de lever is het onthullen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan de slapende toestand en de reactivering van hypnozo´eten echter een onoplosbare uitdaging geweest voor wetenschappers sinds de ontdekking van hypnozo´eten in de jaren 80 van de vorige eeuw.

Parasieten opsporen

Met behulp van de ERC Synergy Grant zullen de onderzoekers geavanceerde technieken en een uniek apenmodel inzetten om deze parasieten in de lever te lokaliseren. Ze zullen biopten nemen en daarop uitgebreide moleculaire analyses uitvoeren om de relatie tussen de parasiet en de gastheer te onderzoeken.

De onderzoekers: "Door de parasieten in de lever zichtbaar te maken en te volgen in de tijd, kunnen we hun biologie daadwerkelijk begrijpen. Bovendien zullen we via moleculaire analyses inzicht verkrijgen in welke processen zowel bij de parasiet als de gastheer van cruciaal belang zijn voor de slapende toestand van de hypnozo´eten."

Triggers

De precieze triggers die hypnozo´eten ertoe aanzetten om uit hun slaaptoestand te ontwaken, zijn niet duidelijk. Factoren zoals de fysiologische omstandigheden van de gastheer, veranderingen in de omgeving en de specifieke cellulaire omgeving van de lever zouden een belangrijke rol kunnen spelen in dit proces.á

De onderzoekers: ’Ons uiteindelijke doel is om een beter inzicht te krijgen in de ingewikkelde wisselwerking tussen de parasieten en de gastheer. Deze kennis is van groot belang bij het ontwikkelen van effectievere strategieŰn om malaria te bestrijden en uiteindelijk uit te roeien.’